Publicerad: 1 mars 2017

Nyhet

Patienterna ger gott betyg till akuten

Över hälften av patienterna på akutmottagningarna uppger att de fick vänta mindre än en timme på att få träffa en läkare. Det visar SKL:s senaste patientenkät.

Hans Karlsson

Hans Karlsson

Överlag ger patienterna ett gott betyg av sin upplevelse. Mest positiva är patienterna i Norrbotten, som också hade högst andel patienter som angav att tiden från ankomst till det att de kunde åka hem eller förflyttas till vårdavdelning var mindre än fyra timmar.

Förbättringsområden

– Det är glädjande att patienterna har positiva upplevelser av sina besök på akutmottagningar, men vi ser även områden där vi måste bli mycket bättre, säger Hans Karlsson, chef, avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Ett sådant område handlar om kommunikation. Patienterna vill få mycket tydligare information om väntetider och hur vårdpersonalen prioriterar patienterna. De vill också ha mer och bättre information om varningssignaler att vara uppmärksam på och om medicineringen och eventuella biverkningar.

Omfattande enkät

Enkäten är en av Sveriges mest omfattande, besvarad av drygt 17 000 personer från 178 akutsjukvårdsenheter i alla Sveriges landsting och regioner.

– Landstingen och regionerna, men framför allt akutmottagningarna har nu ett omfattande och värdefullt material att använda som grund för förbättringsarbete. Ett material som även ska ses som en viktig del i att stärka patienternas ställning i hälso- och sjukvården, säger Hans Karlsson.

Utöver enkätfrågor kunde också patienterna lämna kommentarer. Några exempel:

  • Mitt barn är livrädd för läkarbesök. Men bemötandet från läkaren på akuten var så fantastiskt lugnt, pedagogiskt och vänligt så allt gick helt otroligt bra.
  • Jag hade önskat få information om väntetid då jag och min anhörig inte ätit något. Sen fick jag ingen smärtlindring vilket kändes oerhört jobbig då jag hade väldigt ont.

Alla resultat

Enkätundersökningen genomfördes i samtliga landsting/regioner under oktober 2016 av IC Quality på uppdrag av SKL.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!