Publicerad: 14 november 2019

Nyhet

Parterna: Ta ansvar för livslångt lärande

Arbetsmarknaden förändras i hög takt. Att medarbetare får tidiga omställningsinsatser och löpande kompetensutveckling är en framgångsfaktor. Parterna uppmanar nu regeringen att agera.

Anders Knape, ordförande SKL

Anders Knape

SKL, Sobona och de fackliga organisationerna i kommuner och regioner skickar nu en skrivelse till regeringen med krav på att staten tar sitt ansvar för omställning, kompetensutveckling och utbildningsinsatser och att det ska göras i nära samverkan med parterna.

− Att det saknas medarbetare med rätt kompetens i välfärdens verksamheter är en nationell angelägenhet som kräver nationella lösningar. Med en gemensam satsning på olika omställnings- och utbildningsåtgärder kan parterna och staten tillsammans säkra kompetensförsörjningen i välfärden, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

SKL, Sobona och de fackliga organisationerna inledde i april i år förhandlingar för att ytterligare anpassa kollektivavtalen efter förutsättningarna på dagens och morgondagens arbetsmarknad. Parterna och staten måste nu hitta fram till en tydlig och fungerande ansvarsfördelning.

− Staten behöver göra det lättare för personer att fortbilda, utbilda och omskola sig i ett livslångt lärande. Som parter vill vi ta ansvar för avtal som stärker förutsättningar för oss att klara av att ställa om i ett tidigt skede och vidareutbilda och kompetensutveckla medarbetarna kontinuerligt. Det ska staten inte göra genom regleringar i lagstiftning, säger Joakim Larsson, ordförande SKL:s förhandlingsdelegation och Sobonas föreningsstyrelse.

Exempel på statliga insatser är att öka möjligheterna till distansutbildning, se över studiefinansieringssystemet och att sänka kostnaderna för arbetsgivaren vid utbildningsinsatser. När arbetsgivare investerar i utbildning för sin personal bör en statlig delfinansiering likt ROT eller RUT införas, ett kompetensutvecklingsavdrag. I de fall arbetsgivaren betalar lön under utbildning bör arbetsgivaravgiften slopas.

Kommuner och regioner behöver också investera för att även fortsättningsvis ställa om och kompetensutveckla sina anställda, och på så sätt utveckla både medarbetarna som verksamheten.

− Kommuner och regioner behöver fortsätta vidareutbilda och ställa om redan anställda medarbetare. Beroende på vad verksamheten behöver kan insatsen se olika ut, det kan vara för att bredda, specialisera eller skifta kompetens. Då kan kommande behov i verksamheten mötas bättre, samtidigt som höjd kompetens hos medarbetarna ger möjlighet till karriärutveckling, säger Anders Knape.

Niclas Lindahl
Förhandlingschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!