Publicerad: 20 juni 2019

Nyhet

Överenskommelse om satsningar på psykisk hälsa klar

SKL och regeringen har enats om satsningar för att stärka den psykiska hälsan. Satsningen omfattar drygt 1,7 miljarder kronor 2019, en stor del av medlen riktas till barn och unga.

Marie Morell, ordförande SKL:s sjukvårdsdelegation

Marie Morell

– Det är bra att vi nu har tecknat en överenskommelse om fortsatta satsningar. Vi vet att de åtgärder som kommuner och regioner genomfört hittills har bidragit i arbetet med att främja den psykiska hälsan hos invånarna och ökat tillgängligheten till vården, säger Marie Morell, ordförande för sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Fokus på barn och unga

Antalet besök inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och vuxenpsykiatrin har ökat med sammanlagt 365 000 mellan åren 2016 och 2018. Det är inom BUP som ökningen sker snabbast, 24 procent på två år.

– Fler personer än någonsin tidigare som lider av psykisk ohälsa får hjälp av vård och socialtjänst. Men efterfrågan på stöd ökar ännu snabbare, inte minst bland barn och unga. De här signalerna om de ökade behoven är någonting som vi måste ta på största allvar, säger Marie Morell.

Behov av långsiktiga satsningar

SKL har länge påpekat vikten och behoven av en långsiktig strategi för området psykisk hälsa.

– När vi under hösten fortsätter diskutera satsningar på psykisk hälsa är en viktig utgångspunkt att dessa bidrar till en långsiktighet och förutsägbarhet för kommuner och regioner, säger Anna-Lena Hogerud, vice ordförande för SKL:s sjukvårdsdelegation.

Överenskommelsen för 2019 omfattar totalt 1774 miljoner kronor, medlen går bland annat till:

  • 350 miljoner kronor till regionerna och 350 miljoner kronor till kommunerna för utvecklingsinsatser inom området psykisk hälsa.
  • 200 miljoner kronor till kommuner och regioner gemensamt för att stärka samverkan för personer som har behov av insatser från flera huvudmän.
  • 250 miljoner kronor till regionerna för insatser som bland annat syftar till att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga.
  • 380 miljoner kronor till regionerna för att korta köerna i barn- och ungdomspsykiatrin.
  • 130 miljoner kronor till kommuner och regioner för att förstärka ungdomsmottagningarnas arbete med psykisk hälsa.

Ing-Marie Wieselgren
Projektchef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!