Publicerad: 11 mars 2016

Nyhet

Överenskommelse om bredbandsnät sägs upp

SKL säger upp överenskommelsen ”Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet” med Konkurrensverket och Post- och telestyrelsen.

Överenskommelsen tecknades 2010. Den beskriver bland annat hur kommuner bör agera som ägare till stadsnät, det vill säga lokala bredbandsnät.

Unga med datorer.

Den främsta orsaken till att SKL säger upp överenskommelsen är att den anger att marknaden i första hand ska tillgodose behovet av bredbandsnät, och att kommuner endast ska träda in när ”kommersiella marknadsförutsättningar inte föreligger”.

Det har dock successivt framkommit att kommunala investeringar i bredbandsnät har mycket positiva effekter. Nyligen presenterades en OECD-rapport med denna slutsats. I och med det väljer SKL att säga upp överenskommelsen.

Offentligt ägda bredbandsnät behövs

SKL anser att bredbandsnäten, både de lokala och de nationella som binder ihop de lokala, gör störst samhällsnytta när de är offentligt ägda.

Anders Henriksson.

– Bredbandsnäten är en samhällsbärande infrastruktur, precis som våra vägar och järnvägar. Det behöver därför finnas bredbandsnät som ägs av staten och kommunerna medan företagen konkurrerar om att få använda dem för att erbjuda bästa möjliga bredbandstjänster till lägsta möjliga pris, säger Anders Henriksson, 1:e vice ordförande på SKL.

Bredbandstjänster blir billigare

Att bredbandsnäten är ett samhällsansvar beror bland annat på infrastrukturen behövs när kommunernas och landstingens välfärdstjänster digitaliseras. Som exempel får många medborgare i dag vård i hemmet med hjälp av ny välfärdsteknologi.

– Studier visar också att bredbandstjänster är 20 till 30 procent billigare för slutkunden i kommuner där det finns offentligt ägda stadsnät som företagen kan använda på öppna och likvärdiga villkor, säger Anders Henriksson.

Regeringen behöver beakta fördelen med stadsnät

SKL tar nu initiativ till en ny överenskommelse med Konkurrensverket och Post- och telestyrelsen. Även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bjuds in att delta. Vikten av offentligt ägda bredbandsnät förs också fram till regeringen som nu arbetar om den nationella bredbandsstrategin.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!