Publicerad: 13 juli 2015

Nyhet

Överenskommelse om bättre tillgång till e-böcker

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Modernista har nått en
överenskommelse om att förbättra tillgången till e-böcker på
folkbiblioteken.

Gunilla Glasare, avdelningschef SKL.

– Vi är glada över att ha nått denna överenskommelse. Nu kan landets folkbibliotek erbjuda alla e-böcker från Modernista direkt på utgivningsdagen utan att den genomsnittliga kostnaden per utlån ökar. Det är bra både för biblioteken och låntagarna, säger Gunilla Glasare, avdelningschef på SKL.

– Biblioteken är utomordentligt betydelsefulla för oss som förlag och en nödvändig del av bokens kretslopp. Vi ser biblioteken som en central partner i den digitala världen, säger Pietro Maglio, förlagschef på Modernista.

En kvinna vid ett bord läser på en läsplatta.

I och med överenskommelsen ansluter sig Modernista till SKL:s prissättningsmodell för utlåning av e-böcker på folkbiblioteken. Därmed har nu två förlag gjort det. SKL har tidigare nått en överenskommelse med Natur & Kultur.

– Vi ser fram emot att testa SKL:s modell, analysera resultaten och framöver förhoppningsvis även bidra till att modellen utvecklas, säger Pietro Maglio.

– Det är glädjande att diskussionerna med förlagen ger resultat. Vi ser vi gärna att fler förlag ansluter sig till modellen. Folkbiblioteken har ett viktigt läsfrämjande uppdrag, och ska de kunna fullgöra detta uppdrag framöver behöver de också kunna erbjuda invånarna ett brett utbud av e-böcker, säger Gunilla Glasare.

  • Enligt överenskommelsen kommer Modernista att göra alla sina e-böcker tillgängliga för utlåning på folkbiblioteken samtidigt som titlarna tillgängliggörs för handeln. Priset för utlåning varierar mellan olika titlar. Den genomsnittliga kostnaden per utlån blir cirka 20 kronor.
  • Överenskommelsen kan användas av de folkbibliotek som önskar utan att de behöver teckna särskilda avtal. Användandet är frivilligt för biblioteken.
  • SKL och Modernista följer upp att principer och prissättning följs. Modellen testas fram till november 2015. Efter det stämmer parterna av hur överenskommelsen har fungerat. I höst ska SKL och Modernista även se över om prismodellen kan utvecklas eller förändras för att fungera bättre för förlag som har böcker med mycket varierande format, till exempel vad gäller textmängd.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!