Publicerad: 22 februari 2018

Nyhet

Överenskommelse för att motverka korruption

En överenskommelse har tagits fram för att motverka risker för korruption inom sektorn vård, omsorg och personlig assistans. Syftet är att skapa tydliga ramar för aktörer inom sektorn.

Vesna Jovic

Vesna Jovic

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Vårdföretagarna och Arbetsgivarföreningen KFO har med stöd av Institutet Mot Mutor (IMM) tagit fram en gemensam överenskommelse. Överenskommelsen ger vägledning till leverantörer, anställda och brukare inom vård, omsorg och personlig assistans om hur risker för korruption undviks.

– Som enskild ska man kunna lita på att det offentliga agerar sakligt och opartiskt. Vi vill att såväl anställda som enskilda ska ha god kunskap om var gränsen går för vad som är ett lämpligt beteende och inte, säger Vesna Jovic, vd på Sveriges Kommuner och Landsting.

SKL har sedan tidigare två framgångsrika överenskommelser inom läkemedels- och byggbranschen och tog därför initiativet till en liknande överenskommelse inom vård, omsorg och personlig assistans. Sektorn är särskilt utsatt för risker, framförallt på grund av de nära relationer som präglar arbetet.

Överenskommelsen innehåller grundläggande principer samt praktiska exempel över hur olika situationer kan hanteras och hur verksamheter kan arbeta mot korruption.

Genom överenskommelsen har respektive part åtagit sig att sprida kunskap om och verka för att aktörer i sektorn tillämpar den.

– Det är väldigt positivt att det nu finns en överenskommelse, som med konkreta och praktiska exempel ger tydlig vägledning, säger Natali Phalén, generalsekreterare på Institutet Mot Mutor.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!