Publicerad: 17 december 2015

Pressmeddelande

Överenskommelse: 1,5 miljarder för att sänka sjuktalen

Regeringen avvecklar den kritiserade rehabiliteringsgarantin och sluter en ny 1,5-miljardersöverenskommelse med SKL. Det beslutas på torsdagens regeringssammanträde.

Regeringen satsar 1,5 miljarder kronor för att stimulera bättre sjukskrivning och rehabilitering inom hälso- och sjukvården. Det är regeringens enskilt största ekonomiska satsning för att sänka sjuktalen.

Den nya överenskommelsen har större fokus på hälso- och sjukvårdens roll för återgång i arbete och innebär till skillnad från rehabiliteringsgarantin en starkt minskad detaljstyrning av rehabiliteringsinsatser. Istället ligger styrningen på evidens och stimulans av kontakter med arbetsgivarna. Syftet är att skapa en bättre sjukskrivningsprocess och en mer effektiv rehabilitering tillbaka till hälsa och arbete.

– Jag har höga förväntningar på att dessa stimulansmedel ska ge effekt. Vi vet att vården är en oerhört viktig aktör för att människor snabbt ska bli friska och komma tillbaka till jobb. Nu får de resurser och förutsättningar för att klara detta och bidra till minskad sjukfrånvaro, och måste också svara upp mot utmaningen, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Lena Micko.

– De insatser som vi nu är överens om innebär ett ökat samarbete mellan vården och arbetsgivare som bidrar till att människor kan återgå snabbare i arbete. Det tycker vi är en bra utveckling och möjlighet för att kunna påverka den ökade sjukfrånvaron, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Överenskommelsen bygger på sju villkor:

  • En jämställd sjukskrivningsprocess
  • Kompetenssatsning i försäkringsmedicin
  • Funktion för koordinering
  • Insatser för lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta
  • Utökat elektroniskt informationsutbyte
  • Teknisk plattform för stöd och behandling
  • Utvecklingsmedel för stöd till rätt sjukskrivning

Utförligare information kring överenskommelse om sjukskrivning och rehabilitering 2016

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!