Publicerad: 27 juni 2015

Nyhet

Osäker investering i snabbjärnväg

Risken är stor att kommunerna inte får tillbaka pengarna de lägger ut på statens planerade höghastighetsjärnväg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Det visar en beräkning från SKL.

Lena Micko, ordförande för SKL.

– Det är angeläget att järnvägen byggs. Bygget är av stort nationellt intresse. Men det finns risker i finansieringen som i slutänden kan drabba vår gemensamma välfärd, säger SKL:s ordförande Lena Micko.

Därför är investeringen osäker

Järnvägen kan berika kommuner på flera sätt. Men att det till exempel flyttar in nya medborgare och företag skapar också merkostnader. Service för nya invånare måste byggas ut och delar av de ökade skatteintäkterna hamnar i andra kommuner via utjämningssystemet.

Kommunernas enda direkta intäktskälla är om marken i kommunen ökar i värde. Kommunen får intäkten när den säljer mark eller skriver avtal om exploatering med privata markägare som ska bygga på sin mark.

Kopplat till järnvägen vill staten också att kommunerna ser till att bostadsbyggandet ökar. Därför har SKL räknat på hur många bostäder som behöver byggas för att kommunernas investering i järnvägen ska återbetala sig.

Tåg på räls genom ett somrigt landskap.

Järnvägen väntas kosta omkring 150 miljarder kronor. Om kommunerna betalar en femtedel, alltså 30 miljarder kronor, kan det behöva byggas 150 000 lägenheter i kommunerna för att de ska få tillbaka sina pengar.

– Bostadsbyggandet behöver öka. Men kan det verkligen byggas så här mycket till följd av järnvägen? Var ska all inflyttning komma ifrån? säger Lena Micko.

Det kan bli följden för en enskild kommun

Om kommuner av Jönköpings och Linköpings storlek betalar tre miljarder kronor kan det behöva byggas omkring 30 000 lägenheter i den enskilda kommunen.

– I Linköping har det byggts cirka 500 lägenheter per år den senaste tiden. Det är färre än vad kommunen önskar och i år har bostadsbyggandet ökat. Men utifrån den siffran motsvarar de 30 000 lägenheterna 60 års nybyggnation. Om det bor tre personer i varje nybyggd lägenhet motsvarar nyinflyttningen hela Växjö kommuns befolkning, säger Lena Micko.

Inga garantier för att snabbtåg stannar på orten

Osäkerheten förstärks av att staten inte kan garantera att snabbtågen stannar på en ort även om det finns en station. Företagen som kör tågen avgör själva var de ska stanna.

– Staten har bestämt att järnvägen ska byggas. Då borde man också säkerställa en hållbar finansiering. Nu är risken stor att kommunerna, vid en omfattande medfinansiering, kan bli tvungna att höja skatten eller dra ner på annan verksamhet, säger Lena Micko.
Beräkningen som SKL har gjort kommer att diskuteras på seminariet "Framtidens infrastruktur – vem står för notan?" i Almedalen måndagen den 29 juni.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!