Publicerad: 12 mars 2019

Nyhet

Öppna förskolor viktigt verktyg i integrationsarbetet

Öppna förskolor har en stor potential att nå utrikes födda kvinnor med språkstöd och andra integrationsinsatser. Det konstaterar SKL i en delrapport som idag lämnas till regeringen.

Per-Arne Andersson

Per-Arne Andersson

Efter att ha kartlagt verksamheter över hela landet har vi en god bild av behov och förutsättningar. Vårt nästa steg blir att se över på vilket sätt SKL konkret kan vägleda kommuner som vill utveckla eller starta insatser, säger Per-Arne Andersson, chef för avdelningen utbildning och arbetsmarknad på SKL.

Mellan 2018 och 2021 driver SKL satsningen Öppen förskola för språk och integration. Satsningen är en överenskommelse med regeringen och syftet är att påskynda etableringen för utrikes födda kvinnor och öka deltagandet i förskolan. Idag lämnar SKL en delrapport till regeringen.

– Öppen förskola med integrationsinsatser bedrivs av över hundra kommuner i landet. Det är en dörr in till språket och det svenska samhället som många utrikes födda kvinnor uppskattar. Vi vill göra arbetet mer känt för att sporra ännu fler kommuner att bedriva sådan verksamhet, fortsätter Per-Arne Andersson.

Samverkan ger framgång

En nyckel till en framgångsrik verksamhet i kommunen är samverkan mellan olika förvaltningar och gärna mellan olika kommuner.

– När både den politiska ledningen och cheferna inom förvaltningarna har frågan på sin dagordning så skapas stabilitet och långsiktighet. Det är något vi vill sprida exempel på framöver, säger Per-Arne Andersson.

SKL har under 2018 fokuserat på att kartlägga verksamheter som redan pågår samt se över behov och förutsättningar. Kartläggningen har till stor del skett genom en enkätundersökning till landets alla kommuner, studiebesök i ett drygt tjugotal kommuner samt en uppföljande utvärdering av fem av kommuners verksamheter.

Öppen förskola som verksamhetsform är frivillig för kommunen, ändå förekommer den i kommunal regi i drygt 200 av landets kommuner. I över hälften av dessa kommuner är den öppna förskolan en del av en familjecentral, vilket innebär att verksamheten är samlokaliserad med mödra- och barnhälsovård samt förebyggande individ- och familjeomsorg.

Oavsett lokalisering är den öppna förskolan en verksamhet som arbetar hälsofrämjande och stödjande mot både barn och föräldrar. Ofta i samverkan med just de professioner som finns på familjecentralen.

Emil Larsson
Projektkoordinator

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!