Publicerad: 15 januari 2019

Nyhet

Ombudsfördelning inför SKL:s kongresser fastställd

Ombudsfördelningen för SKL:s kongresser för mandatperioden 2019-2023 är nu fastställd.

SKL:s valnämnd har idag fastställt resultatet av ombudsvalet för mandatperioden 2019-2023. Den visar ombudsfördelningen för SKL:s valkongress i Stockholm den 19 mars och SKL:s ordinarie kongress 27-28 november i Linköping.

SKL:s valkongress beslutar bland annat om ledamöter i SKL:s styrelse och ordförande. Ordinarie kongress i november beslutar bland annat om SKL:s verksamhetsinriktning under mandatperioden.

Ombudsfördelning

De 451 ombuden fördelas enligt följande:

 • Socialdemokraterna: 147
 • Moderaterna: 102
 • Sverigedemokraterna: 51
 • Centerpartiet: 47
 • Vänsterpartiet: 34
 • Kristdemokraterna: 26
 • Liberalerna: 24
 • Miljöpartiet: 14
 • Demokraterna (Västra Götaland): 3
 • Sjukvårdspartiet (Norrbotten): 2
 • Vård för pengarna (Södermanland): 1

Enligt den valtekniska samverkan som partierna har ingått, så fördelar sig ombuden enligt följande:

Alliansen

Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Demokraterna: 202

Röd-Gröna

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet: 195

Sverigedemokraterna, Sjukvårdspartiet (Norrbotten) och Vård för pengarna (Södermanland) ingår inte någon valteknisk samverkan.

SKL:s styrelse

SKL:s styrelse (21 ordinarie ledamöter och 21 ersättare) väljs av valkongressen den 19 mars, Då väljs också ordföranden och vice ordföranden.

Valnämnden

Valet av ombud har skett i fullmäktige i respektive kommun och landsting/region enligt riktlinjer från SKL:s valnämnd. För information om valnämndens arbete kontakta valnämndens ordförande, Gunilla Svantorp, 070-235 13 46.

De politiska partierna

Frågor till de politiska partierna hänvisas till gruppledarna i SKL:s nuvarande styrelse:

 • S: Lena Micko, 070-640 68 94
 • MP: Karin Thomasson, 070-699 99 28
 • V: Emil Broberg, 070-622 87 07
 • M: Anders Knape, mobil: 070-634 60 04
 • C: Carola Gunnarsson, 070-242 69 65
 • L: Helene Odenjung, 070-761 27 48
 • KD: Monica Selin, 070-844 46 77
 • SD: Michael Rosenberg, 073-231 19 27

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!