Publicerad: 12 november 2015

Nyhet

Oklarheter om klimatanpassning måste redas ut

En rad oklarheter försvårar kommunernas arbete med att skydda samhället mot klimatförändringarnas negativa effekter. Den nya utredningen om klimatanpassning måste röja undan dessa.

Lena Micko, ordförande, SKL

– Sverige är sårbart vid extrema väder. Det har vi bland annat sett vid kraftiga skyfall på senare år. Det är viktigt att arbetet med att anpassa samhället till klimatförändringarna blir mer effektivt, säger SKL:s ordförande Lena Micko.

– Klimatanpassningen är högt prioriterad bland kommunerna. Men fler aktörer är involverade i arbetet, bland annat statliga myndigheter och fastighetsägare. Det är otydligt vem som ansvarar för vad och det är även oklart hur olika åtgärder ska finansieras. Det fördröjer arbetet och försvårar samarbete mellan aktörerna.

Lösningar måste föreslås

Regnit väder sett från tågruta.

Utredningen ska bland annat se över om regelverk behöver förändras för att röja undan oklarheterna och om staten behöver ge kommunerna bättre kostnadstäckning.

– Det är viktigt att utredningen inte bara analyserar om detta behöver göras. Det är redan allmänt känt att så måste ske. Utredningen måste föreslå lösningar, säger Lena Micko.

Att anpassa befintliga miljöer till det förändrade klimatet är en kostsam uppgift.

– Även om det är bra att det finansiella ansvaret utreds, så måste kommunerna få bättre kostnadstäckning av staten snarast så att fler åtgärder kan vidtas innan utredningen har arbetat klart, säger Lena Micko.

Exempel på insatser

En vanlig insats är till exempel att bygga skyddsvallar mot översvämningar. En annan är att stärka befintlig infrastruktur.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!