Publicerad: 4 februari 2016

Nyhet

Ökat samarbete med idéburna sektorn

En nationell konferens blir nästa steg inom ramen för den överenskommelse som Sveriges Kommuner och Landsting och regeringen har om olika utförare inom välfärdssektorn.

Sveriges Kommuner och Landsting ser allt fler exempel på samverkan där partsgemensamma styrgrupper utformar handlingsplaner för långsiktigt samarbete mellan idéburna organisationer och kommuner/landsting/regioner inom ramen för Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP).

Bettina Kashefi, chefsekonom, SKL

– Vi har sedan 2008 haft gemensamma spelregler genom överenskommelsen inom det sociala området. Vid SKL:s kongress i november 2015 ställde sig också kongressen bakom ett fortsatt fokus på detta arbete. Vi ser också att köpen från stiftelser och föreningar ökar, runt 30 procent mellan 2006-2014 enligt vår senaste genomgång på området, säger Bettina Kashefi, chefekonom vid Sveriges Kommuner och Landsting.

– Vid en nationell konferens i mars tar vi ytterligare steg för att understödja en utveckling där fler kommuner och landsting och regioner kan stärka samarbetet och bilda partnerskap med idéburna organisationer. Dagens lagstiftning är otydlig gällande IOP och här behöver vi få ett tydligt lagrum så att innovativa lösningar snabbare kan växa fram i samverkan med civilsamhället, säger Bettina Kashefi.

Nationell konferens

Den 10 mars genomför SKL i samarbete med den nationella överenskommelsens parter samt Region Skåne och VGR och deras idéburna samverkanspartners en nationell konferens om Idéburet Offentligt Partnerskap.

Tidigare artikel gällande kvinnojourernas verksamhet och upphandling

Rapporten Köp av verksamhet (statistiken som refereras finns på sidan 74 och 76)

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!