Publicerad: 16 oktober 2017

Nyhet

Öka möjligheterna till fjärr- och distansundervisning

Fjärrundervisning ökar elevers tillgång till undervisning av hög kvalitet och är en lösning för att möta dagens lärarbrist. Därför hade vi önskat att utredningens förslag gått ännu längre.

I slutet av maj 2017 lämnade utredningen "Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad" sitt slutbetänkande.

– Svensk skola behöver mycket mer av fjärrundervisning än vad utredningen föreslår. Behovet är stort och växer hela tiden. Att ändra skollagen tar tid och tar vi för små steg nu så kommer vi att sitta med en inaktuell skollag flera år framöver, säger Lena Micko, ordförande för SKL.

I nuläget är fjärrundervisning tillåtet i modersmålsundervisning, samiska och moderna språk. Utredningen föreslår att fjärrundervisning ska tillåtas i fler ämnen än språk men enbart i årskurs 7-9 och i gymnasieskolan.

På flera punkter anser SKL att utredningen borde gå längre:

  • Fjärrundervisning behöver vara möjligt i tidigare årskurser – inte enbart i årskurs 7-9 och i gymnasieskolan. Inte minst i glesbygdsskolor som har svårt att rekrytera lärare på orten skulle då även yngre elever ges möjlighet till undervisning av legitimerade och behöriga lärare.
  • Elevens egen skola ska få ge distansundervisning som särskilt stöd – det ska inte vara begränsat till vissa skolor att distansundervisa och övriga att köpa av dem. Att eleven får tidigt stöd från den egna skolan är en snabbare lösning som tar vara på den etablerade relationen mellan lärare och elev. Detta är väsentligt bland annat för elever med långvarig skolfrånvaro.
  • Alla elever som vill ska få välja gymnasiestudier på distans, inte enbart vissa grupper av elever. Detta eftersom gymnasieskolan är en frivillig skolform. Distansundervisning bör även kunna ges som särskilt stöd i gymnasieskolan.
  • Huvudmännen ska få köpa närundervisning av varandra. Möjligheten att köpa närundervisning på entreprenad mellan huvudmän – då elev och lärare är på samma plats – behöver öka. Näraliggande kommuner och fristående skolor kan ha behov att dela på samma lärare. Här öppnar inte utredningen för några ökade möjligheter.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!