Publicerad: 25 juni 2015

Nyhet

Ökad tillgång till KBT i landstingen

Tillgången till behandling mot psykisk ohälsa har nästan fördubblats i landstingen sedan 2009. Det visar en genomgång av 2014 års Rehabiliteringsgaranti.

Hans Karlsson, chef på avdelningen för vård och omsorg.

– Det är glädjande att tillgången till behandling ökat så att fler kan få hjälp tidigt. Det här visar att det nu finns en bra tillgång till vård i landstingen, tvärtemot vad många tror, säger Hans Karlsson, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Landsting.

I en ny rapport från SKL "Rehabiliteringsgarantin 2014" redovisar landstingen antalet behandlingar de gett inom kognitiv beteendeterapi (KBT), interpersonell psykoterapi (IPT) som ges vid vissa psykiska diagnoser, samt multimodal rehabilitering (MMR) som ges vid långvariga smärttillstånd i nacke, axlar eller rygg.

Fler behandlare inom KBT

Kurator och patient.

Sedan 2009 har tillgången till KBT-behandling ökat med 94 procent i landet. Tio landsting uppger att de har god eller relativ god tillgång på behandling i primärvården med personal som har grundläggande kompetens i KBT. Förra året kunde därför över 50 000 personer få en KBT-behandling. Samtidigt anser elva landsting att de behöver öka tillgången till KBT.

– Att behandlingarna blivit fler beror främst på att landstingen idag har fler utbildade behandlare eller att man har gjort avtal med privata utförare. Utöver det ges även behandlingar med annan inriktning men dessa finansieras av landstingen själva. Det finns också ett fortsatt ökat behov av behandlingar eftersom den psykiska ohälsan stiger, säger Hans Karlsson.

Antalet smärtbehandlingar ökar

Multimodal rehabilitering (kombinerade insatser genomförda av flera kompetenser) som ges vid långvariga smärttillstånd, har ökat med 49 procent sedan 2009 eftersom många landsting nu erbjuder MMR i primärvården. Det har gjort det lättare att tidigt hitta patienter med långvarig smärta och efter kortare tids sjukfrånvaro. Tretton av tjugoen landsting har idag god eller relativt god tillgång till MMR, åtta landsting anser att de behöver öka tillgången på MMR.
I rapporten beskriver varje landsting vad de gjort för att öka antalet behandlingar och hur de stödjer återgång i arbete för patienter som får ta del av insatserna.

Sedan 2008 har SKL en överenskommelse med Socialdepartementet om att ge större tillgång till behandlingar och rehabilitering till kvinnor och män i åldern 16-67 år med långvarig diffus smärta och/eller måttliga till medelsvåra ångestsyndrom, depression eller stress. Dessa diagnoser står för mer än hälften av alla sjukskrivningsfall och behandlingen gör att patienten snabbare kan återgå i arbete vid en eventuell sjukskrivning eller så kan insjuknande förebyggas.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!