Publicerad: 27 januari 2016

Nyhet

Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter

Regeringen föreslår att ansvaret för sprututbytesverksamheterna renodlas till landstingen som blir ensam huvudman för att ansöka om och att driva verksamheten. SKL tillstyrker förslaget.

Dagens situation är sådan att det behövs en gemensam ansökan mellan landsting och kommun.

Anders Henriksson, 1:e vice ordförande, SKL

– Samtidigt som det är angeläget att förebygga och minska risken för smitta möjliggör också sprutbytesverksamhet en viktig kontaktyta som kan användas för att motivera till vård och behandling på frivillig väg. Det finns behov av en ökad tillgänglighet till sådana verksamheter och förhoppningsvis innebär detta förslag att fler landsting väljer att ansöka om och starta sprututbytesverksamheter säger Anders Henriksson, 1:e vice ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting.

SKL tillstyrker även förslaget om en sänkning av åldersgränsen från 20 till 18 år för att få delta i sprututbytesverksamhet.

– En sänkning av åldersgränsen till 18 år utgör en möjlighet att i ett tidigare skede kunna påverka unga människors riskbeteenden och förebygga att de smittas av, eller sprider vidare, blodburna infektioner. Varje person över eller under 20 år som kan fångas upp och där smitta kan förhindras är av betydelse säger Anders Henriksson.

Idag finns sprututbytesverksamhet i Skåne på fyra ställen – Malmö, Lund Helsingborg, Kristianstad - samt i Kalmar och Stockholm.

Yttrandet Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamhet i Sverige (Ds 2015:56)

Promemorian Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige (Ds 2015:56)

Moderaterna lämnade reservation.

Annelie Hultén (S) deltog inte i beslutet.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!