Publicerad: 1 februari 2017

Nyhet

Ökad kvalitet i äldreboende

Det pågår ett intensivt arbete med att förbättra landets äldreboenden. För två veckor sedan antog SKL en rekommendation för att öka kvalitén.

Sektionschef

Åsa Furén-Thulin

– För kommunerna är det en mycket viktig fråga att säkerställa tryggheten för äldre på särskilda boenden, säger Åsa Furén-Thulin, sektionschef på avdelningen för vård och omsorg. Flera har kommit riktigt långt och alla kommer att, med stöd av SKL:s rekommendation ta ytterligare steg för att förbättra kvalitén för de äldre nattetid.

Konkret handlar arbetet om att varje individ på särskilda boenden ska få den omsorg som behövs, såväl dag- som nattetid. Det ska också finnas bra och tydliga rutiner, så att all personal kan vara trygga i att de utför sitt arbete på bästa sätt.

En viktig del handlar också om välfärdsteknik och att utnyttja de lösningar som finns och fungerar.

Varje enskilds behov ska styra hjälpinsatserna och rekommendationen från SKL ska vara ett stöd i detta.

Rekommendationen fokuserar på arbetet nattetid.

– Det handlar både om rutiner för att skapa en trygg tillsyn, utan att onödigt störa äldre på nätterna, men också om välfärdsteknik, som larm eller kameror, i samråd med boende och anhöriga, säger Agneta Ivåker, projektledare för Kvalitet i särskilt boende på SKL.

Rekommendationen har tagits fram tillsammans med kommuner, socialchefer, Vårdföretagarna och Famna.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!