Publicerad: 17 oktober 2016

Nyhet

Ökade etableringsmöjligheter för nyanlända

Personer som idag står utanför arbetsmarknaden ges ökade möjligheter till inträde eller återinträde på arbetsmarknaden.

Heléne Fritzon

Det kommer att bli en effekt av Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning (BAL 16), som nyligen undertecknats av SKL, OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet och Akademikeralliansen.

− Parterna vill stimulera kommuner, landsting och regioner att erbjuda arbetslivsintroduktionsanställningar. Genom tillgång till utbildning och handledning kommer exempelvis nyanlända ges ökade möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden, säger Heléne Fritzon, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation.

Arbetslivsintroduktionsanställningar ska rikta sig till personer som behöver en fördjupad arbetslivsintroduktion för att komma in på arbetsmarknaden. Det kan röra sig om personer med universitet- eller högskoleutbildning från ett svenskt eller utländskt lärosäte som inte har fått arbete inom sitt yrke.

− Kommun- och landstingssektorn behöver rekrytera över en halv miljon personer fram till 2023. Att erbjuda arbetslivsintroduktionsanställningar är en av flera olika åtgärder SKL bidrar med för att möta det långsiktiga kompetensförsörjningsbehovet som finns i vår sektor, säger Heléne Fritzon.

SKL arbetar också med flera olika snabbspår för nyanlända. Snabbspåren syftar till att korta vägarna och effektivisera processerna som bidrar till att nyanlända med yrkes- och utbildningsbakgrund kan börja arbeta i Sverige.

  • Avtalet syftar till att erbjuda arbetslivsintroduktionsanställningar för personer som är arbetslösa samt personer med universitets- eller högskoleutbildning, eller motsvarande från ett svenskt eller utländskt lärosäte, som inte har fått möjlighet att arbeta inom sin profession och som behöver en fördjupad arbetslivsintroduktion för att komma in på arbetsmarknaden.
  • Anställningen ska innehålla utbildnings- och introduktionsinsatser och ska förenas med handledning och introduktionsplan.
  • Av totala arbetstiden får i genomsnitt högst 75 procent användas för de arbetsuppgifter som framgår av anställningsavtalet.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!