Publicerad: 3 november 2016

Nyhet

Oförändrad nivå av långvarigt ekonomiskt bistånd

Drygt en tredjedel av de vuxna som mottog ekonomiskt bistånd 2015, fick det under minst tio månader detta år. Det visar rapporten Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd.

I samverkan med Socialstyrelsen publicerar Sveriges Kommuner och Landsting Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd. Jämförelserna innehåller data och enkätsvar från landets kommuner.

Per-Arne Andersson

– Att det långvariga biståndet fortsätter att ligga på en hög nivå är en allvarlig signal till samhället. Det handlar om en stor grupp människor som på olika sätt har det svårt och behöver stöd att komma vidare i sitt liv. Det innebär också stora kostnader för kommunerna, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.

– Det är centralt att fortsätta att utveckla arbetssätt, metod och organisation för att möta brukarnas behov och minska biståndstider. Och just det är syftet med de öppna jämförelserna. Vi vill stimulera kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten, säger Per-Arne Andersson.

Resultat från årets rapport

Resultat visar små skillnader på riksnivå jämfört med tidigare år. Några exempel:

  • Knappt 100 000 av de cirka 270 000 vuxna mottagarna av ekonomiskt bistånd, fick bistånd under minst tio månader av kalenderåret.
  • Ungefär vart tjugonde hushåll (cirka 226 500 hushåll) fick ekonomiskt bistånd någon gång under året.
  • Kommunerna betalade ut cirka 10,6 miljarder kronor i ekonomiskt bistånd, vilket i stort sett är oförändrat jämfört med föregående år.
  • Andelen vuxna mottagare med långa biståndstider är oförändrade för de tre senaste åren.
    • Mellan 2010-2015 har dock andelen med långvarigt bistånd ökat från 31,7 till 35,8 procent.
  • Under samma period ökade andelen med mycket långvarigt bistånd från 16,0 till 22,4 procent.

Öppna jämförelser ekonomiskt bistånd 2016

Uppgift om antal biståndsmottagare och hushåll samt belopp är hämtade från den officiella statistiken över ekonomiskt bistånd 2015. Långvarigt respektive mycket långvarigt bistånd innebär en biståndstid på minst tio månader av ett kalenderår respektive minst 27 månader under en period av tre år.

Nytt för i år är att resultatet publiceras vid två tillfällen. Denna publicering avser endast indikatorer som är hämtade från registret över ekonomiskt bistånd 2015. Enkätsvaren publicerades redan i juni 2016.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!