Publicerad: 25 november 2016

Nyhet

Ockelbo är Sveriges bästa skolkommun

Ockelbo, Grästorp och Nykvarn är Sveriges bästa skolkommuner. Det visar SKL:s Öppna jämförelser – Grundskola 2016 som fokuserar på elevernas kunskapsresultat.

Skolgård

För att placera sig i topp i SKL:s rankning behövs både goda faktiska resultat och bra resultat med hänsyn till elevernas olika förutsättningar. Sex olika kunskapsresultat från vårterminen 2016 i årskurs 9 redovisas i ett sammanvägt värde.

Ladda ner Öppna jämförelser - Grundskola 2016

– Förändringar i skolan får bäst effekt om de påverkar lärarnas möte och arbetssätt med eleverna. Ska elevernas resultat förbättras är det därför dags att flytta fokus från stora strukturella reformer till det lokala arbetet, inte minst att lära av det som fungerar i klassrummen. För att lyckas krävs ett bra ledarskap på alla nivåer – i skolan, hos huvudmännen och nationellt, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.

Tidiga insatser viktigt för Ockelbo

Ockelbo, som haft goda skolresultat även de två föregående läsåren, pekar på vikten av tidiga insatser.

– En bra start gör skillnad på längre sikt. Därför väljer vi att bland annat lägga stor vikt på extra anpassningar och att prioritera elevhälsoarbetet, säger Lotta Wennlund, utbildnings- och kulturchef i Ockelbo kommun.

Goda relationer en nyckel i Storfors

Rapporten presenterar också resultaten för SKL:s elevenkät. I Storfors – som har bäst sammanvägt resultat för både årskurs 5 och 8 – är goda relationer viktiga. Särskilt utmärker sig deras resultat för de äldre eleverna.

– Goda relationer mellan vuxna-vuxna och elever-vuxna är avgörande för att kunna förmedla ämneskunskaper och värderingar. Vår satsning på mötesplatser gör att det finns en känsla av närhet på vår skola, säger Sven-Erik Rhen, rektor på Vargbroskolan i Storfors.

Kommunernas resultat

  • De fem kommuner med högst sammanvägt resultat är Ockelbo, Grästorp, Nykvarn, Norsjö och Lidingö. (Både kommunala och fristående skolor.)
  • Nykvarn, Lidingö, Ekerö, Nacka och Vellinge har presterat bland de 20 bästa under de tre senaste läsåren.

Nationellt resultat

  • Behörigheten till gymnasieskolans yrkesprogram har ökat för de flesta elevgrupper. När elever med okänd bakgrund exkluderas har drygt 87 procent uppnått behörighet vilket motsvarar en ökning på nästan en procentenhet.
  • I gruppen nyinvandrade elever ökar andelen behöriga till gymnasieskolan från 26 till 30 procent. Däremot minskar behörigheten för elever med okänd bakgrund, det vill säga den grupp som framför allt består av asylsökande elever.

Fakta

  • ÖJ rangordnar kommunernas resultat för de elever som gick ut årskurs 9 våren 2016. Rapporten bygger på Skolverkets statistik. Rangordningen görs både för samtliga skolor och för kommunala skolor separat.
  • Rapporten ger också en översiktlig bild av forskning om framgångsrik skolutveckling och tips på hur huvudmän kan arbeta utifrån sina lokala behov.
  • Elever med okänd bakgrund (främst asylsökande elever) ingår i år inte i resultatredovisningen för årskurs 9.
  • Statistiken presenteras i Jämföraren i Kommun- och landstingsdatabasen Kolada. (http://www.kolada.se/)

SKL:s arbete med Öppna jämförelser grundskola

Länsvisa pressmeddelanden (inkl uppdaterad version av pressmeddelandet för Västernorrland)

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!