Publicerad: 16 mars 2017

Nyhet

Ny utbildningsform behövs för kortutbildade nyanlända

SKL föreslår en ny utbildningsorganisation för att tusentals unga nyanlända med kortvarig skolgång ska komma in i arbetslivet. Etableringsersättningen ska kunna behållas i upp till sex år.

Per-Arne Andersson

Per-Arne Andersson

Förslaget innebär att nyanlända i åldern 18 till 29 år med en utbildningsbakgrund kortare än gymnasium, ska erbjudas en utbildning på längst sex år. Utbildningen ska innehålla olika yrkesprogram som matchar regional efterfrågan på arbetskraft samt vara en del av de insatser som Arbetsförmedlingen erbjuder alla nyanlända.

Förslaget, som har beslutats av Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) styrelse, presenteras i dag på Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna i Uppsala.

– Vi föreslår att deltagarna får behålla sin etableringsersättning under hela utbildningstiden. Det ökar drivkrafterna att slutföra utbildningen. Idag hänvisas individerna till det ordinära studiestödet efter två år, där lån utgör en betydande del, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.

Viktigt att tänka långsiktigt

– Vi vill inte låsa oss vid detaljer, det väsentliga nu är att staten ser behovet. SKL och våra medlemmar samverkar gärna för att få till en bra lösning, säger Per-Arne Andersson.

SKL ser behovet av en ny utbildningsorganisation eftersom de lösningar som krävs inte kan göras inom dagens gymnasieskola eller vuxenutbildning.

– Många unga vuxna nyanlända med kort utbildning fångas inte upp av dagens skolformer. Det lönar sig att investera i en utbildning som ger en bra anknytning till arbetsmarknaden. Kortare insatser kan ge jobb under kort tid, men ofta med längre arbetslöshetsperioder, säger Per-Arne Andersson.

SKL:s förslag i korthet

  • Förläng möjligheten till etableringsersättning till max sex år. Det lönar sig i relation till dagens kostnader för aktivitetsersättning och försörjningsstöd.
  • Kurserna anpassas efter den regionala arbetsmarknadens behov. Det ökar möjligheten till anställning och möter bristen på arbetskraft i bland annat kommuner och landsting.
  • Det behövs individuella studieplaner utifrån utbildningsnivå, språkkunskaper och tidigare arbetslivserfarenhet.
  • Staten bör bekosta utbildningen och kommun eller kommuner i samverkan föreslås vara huvudman, då de har kunskap av att bedriva utbildningsverksamhet.
  • Syftet är att deltagande individer ska ha minst 30 år kvar på arbetsmarknaden.

Yttrande: SKL:s arbete med nyanländas etablering (PDF, Nytt fönster)

  • 33 procent av kvinnorna och 27 procent av männen som ankommit till Sverige efter 13 års ålder hade vid 24 års ålder uppnått gymnasiekompetens (år 2011-2015). Den motsvarande siffran för de som ankommit i 7-12 års ålder var 65, respektive 57 procent.
  • Erfarenheter visar att elever med relativt kort skolbakgrund med rätt stöd och pedagogik kan nå en gymnasieexamen på cirka sex år.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!