Publicerad: 29 november 2017

Nyhet

Nytt SKL-projekt ska få fler att cykla

Regeringen har beviljat SKL 1,5 miljoner kronor inom ramen för regeringens nationella cykelstrategi. SKL ska samla, lyfta och sprida goda exempel på insatser som bidrar till ökat cyklande.

Foto

Peter Haglund

Syftet med projektet är att få fram framgångsrika idéer och åtgärder som kommuner kan använda för att utveckla sitt arbete med att främja ökad och säker cykling.

– Det görs många bra insatser i kommunerna idag som får fler att välja cykeln, och dem vill vi sprida i det här projektet. Det handlar både om att få befintliga cyklister att cykla mer och om att få medborgare som inte cyklar att börja, säger Peter Haglund, sektionschef på avdelningen tillväxt och samhällsbyggnad.

Långsiktigt hållbara transportlösningar där ökad cykling är en viktig del och leder till minskad miljöpåverkan, mindre trafikträngsel i tätorter samt bättre folkhälsa är kända effekter.

Beteendepåverkande information

Projektet kommer att arbeta med beteendepåverkande information och kommunikation om cyklingens fördelar. God samhällsinformation som verkligen når ut är viktigt för att trafikanter ska kunna göra medvetna val, både vad gäller val av färdsätt och utrustning. 

Nya grupper

I den nationella cykelstrategin anger regeringen att samverkan mellan kommuner, landsting och regioner är viktig, särskilt när det gäller insatser som bidrar till ökat och säkert cyklande hos trafikanter som tidigare inte cyklat i större utsträckning. Prioriterade grupper är barn och unga, nyanlända och utrikes födda. SKL:s cykelprojekt påbörjas i december 2017.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!