Publicerad: 30 oktober 2017

Nyhet

Nytt samverkansavtal med fokus på arbetsmiljö

SKL och Pacta har tecknat ett nytt samverkansavtal med fackförbunden inom kommun- och landstingssektorn med tydligare koppling mellan samverkan och arbetsmiljö.

Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef

Jeanette Hedberg

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta har tecknat ett nytt samverkansavtal med Kommunal, OFRs förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård respektive Läkare samt i förbundsområdena ingående organisationer, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer.

− Som arbetsgivare ser vi samverkan som grunden för hur vi vill jobba i framtiden. Avsikten med det nya avtalet är att ytterligare stimulera samverkan på lokal nivå. Det passar moderna organisationer på svensk arbetsmarknad. Ska vi klara välfärdens utmaningar så måste vi ta vara på alla medarbetares kompetens och engagemang, säger Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef på SKL.

I det nya avtalet görs en tydligare koppling mellan samverkan och arbetsmiljö. Genom att träffa ett samverkansavtal kan lokala parter ta om hand både den informations- och förhandlingsskyldighet som följer av medbestämmandelagen och den samverkan som regleras i arbetsmiljölagen i ett och samma avtal.

− Det är viktigt att varje medarbetare har goda möjligheter att bidra till verksamhetens utvecklings- och arbetsmiljöarbete. Delaktighet främjar hälsa och ökar engagemanget för verksamheten, vilket bidrar till bra beslut och bättre verksamhet, säger John Nilsson, förhandlingschef på Pacta.

Avtalet gäller från och med den 1 november 2017.

Kontaktinformation till förhandlingsansvariga personer:


AkademikerAlliansen; Maria Andrén Bergström, kanslichef, 08-567 062 07 Akademikerförbundet SSR; Markus Furuberg, förhandlingschef, 0708-17 44 29 Fysioterapeuterna; Torbjörn Bidebo, förhandlingschef, 0709-28 61 09                           Kommunal; Presskontakt, 010-442 71 30                                                                                 Läkarförbundet; Cecilia Sandahl, presschef, 070-687 32 42
Lärarförbundet; Presskontakt, 08-737 69 02 
Lärarnas riksförbund; Peter Henriksson, förhandlingschef 076-880 27 63
Vision; Eva-Lotta Nilsson, förhandlingschef, 070- 584 99 29
Vårdförbundet; Annelie Söderberg, förhandlingschef, 072-580 61 10

Fakta om det nya samverkansavtalet:

  • Samverkansavtalet får ett nytt namn: Avtal om samverkan och arbetsmiljö.
  • Avtalet träder i kraft den 1 november 2017.
  • Avtalet tydliggör kopplingen mellan samverkan och arbetsmiljö.
  • Strukturen i avtalet har förenklats och avtalsinnehållet har förtydligats, bland annat vad som ska göras på de olika nivåerna – individnivå, arbetsplatsnivå och partsnivå.
  • Det fastslås att samverkan ersätter förhandlingsskyldigheten och informationsskyldigheten enligt medbestämmandelagen.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!