Publicerad: 1 juli 2019

Nyhet

Nytt ramavtal för bokning av kultur- och fritidsanläggningar

Med start den 1 september kan kommuner, genom ett nytt upphandlat ramavtal, köpa in it-tjänster som underlättar för allmänheten att boka lokaler och anläggningar inom kultur och fritid.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) och 200 kommuner har genomfört upphandlingen i ett gemensamt projekt, efter ett initiativ av Malmö stad, Göteborgs stad och Umeå kommun.

Ramavtalet tecknas inom kort med följande leverantörer: Softronic AB, Mebyou AB, Rbok AB och Multisoft AB.

Svår och tidskrävande bokning blir enklare

– I dag är det ofta svårt och tidskrävande för privatpersoner, föreningar och företag att hitta och boka lediga tider i kommunernas kultur- och fritidsanläggningar. Det beror på att kommunerna inte har haft bra it-lösningar att tillgå. Men det upphandlade ramavtalet ska låta kommuner köpa in bra och flexibla tjänster, säger SKL Kommentus VD Eva-Lotta Löwstedt Lundell och fortsätter:

– I detta projekt har vi lyckats samla kommunernas gemensamma krav på system som är verksamhetsnära och viktiga. Vi hoppas kunna göra fler sådana upphandlingar framöver.

– Ytterligare vinster av effektiva och transparanta it-lösningar är att lokaler och anläggningar kan användas mer effektivt, samtidigt som allmänheten får bättre insyn i kommuners beslutsprocesser, säger Katrien Vanhaverbeke, chef för SKL:s sektion för lokal och regional utveckling.

Föreningar och privatpersoner kommer även kunna använda de upphandlade it-tjänsterna för att hitta och ansöka om bidrag för olika aktiviteter. Administratörer inom kommunens kultur- och fritidssektor får tillgång till uppgifter för fakturering, uppföljning och utbetalning av bidrag.

Det kommer även vara möjligt att använda de upphandlade it-tjänsterna för att hitta och boka andra resurser inom olika verksamhetsområden på myndigheterna, exempelvis en tid hos en tjänsteman på kommunen eller ett instrument från kulturskolan.

Tjänster kan anpassas efter behov

– Ramavtalet fungerar för kommuner med varierande behov och förutsättningar. Leverantörerna har tagit fram tjänster som är baserade på de krav som ställts i upphandlingen, och som kan anpassas till de specifika behov som kommuner anger vid sina inköp, säger Katrien Vanhaverbeke.

SKI har tagit fram ett stödmaterial som kommuner kan använda vid inköp, men implementeringen av tjänsterna kräver också engagemang och resurser från kommunerna själva för att fungera som tänkt. Det är viktigt att avropen speglar lokal kontext och behov.

Totalt 950 enheter i kommuner, kommunala bolag och regioner är berättigade att göra avrop på det upphandlade ramavtalet.

Klara Diskay
Upphandlingskonsult
08-709 59 84
klara.diskay@affarsconcept.se

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!