Publicerad: 22 september 2016

Nyhet

Nytt initiativ för att säkra tillgången till e-böcker

Folkbiblioteken vill att SKL fortsätter att arbeta för att de ska kunna bredda sitt utbud av e-böcker, visar en studie. Nu utreds möjligheten att göra en nationell upphandling.

Karin Thomasson

– Kommunernas folkbibliotek har ett viktigt demokratiskt uppdrag att främja läsande bland såväl barn och unga som vuxna. Vi vill att de ska kunna utföra uppdraget fullt ut, och då måste de kunna låna ut fler av förlagens e-böcker, som blir en allt vanligare utgivningsform, säger Karin Thomasson, fjärde vice ordförande för SKL.

Överenskommelser gav bättre kostnadskontroll

Många e-böcker är för dyra för folkbiblioteken att låna ut. Ett annat problem har varit att förlag sätter nya titlar i karantän, så att de inte är tillgängliga för utlåning. Båda delarna begränsar utbudet för kommuninvånarna.

2014-2015 träffade därför SKL överenskommelser med sex förlag om utlåningen. Det var samma principer i alla överenskommelser. Alla förlagens titlar skulle kunna lånas ut direkt när de ges ut på marknaden och priset per utlån sattes enligt en trappstegsmodell, för att snittpriset skulle hamna på en rimlig nivå för biblioteken.

I november i fjol löpte överenskommelserna ut, och nu har SKL utvärderat vilken effekt de hade för biblioteken. Inte bara kunde nya titlar lånas ut direkt. I en enkät bland kommunerna svarar sju av tio att biblioteken fick bättre koll på sina kostnader.

Cirka 20 kronor per utlån

Som en del av utvärderingen har SKL också gjort en fördjupad studie av kostnaderna bland nio bibliotek. Där framgår det att snittpriset för att låna ut titlar som omfattades av prissättningen i SKL:s överenskommelser var cirka 20 kronor, vilket var målet. Det nationella genomsnittet för utlån av alla bibliotekens titlar var i fjol drygt 21 kronor.

– Det gläder oss att överenskommelserna hade positiva effekter. Men vi hade velat få med oss fler förlag för att möta bibliotekens behov fullt ut, säger Karin Thomasson.

Testar nytt grepp: upphandling

Enkäten bland kommunerna visar att även de hade velat att överenskommelserna omfattade fler förlag. En absolut majoritet av de som deltagit i enkäten uppger också att de vill att SKL fortsätter arbetet med att underlätta utlåningen av e-böcker.

– Nu testar vi ett nytt grepp, att göra en upphandling av e-böcker. Vi tror och hoppas att det kan vara ett effektivt sätt att lösa frågan, säger Karin Thomasson.

Under hösten inleder SKL Kommentus Inköpscentral, som sedan tidigare upphandlar avtal för bibliotekens tryckta litteratur, en förstudie för att samla in åsikter från både biblioteken och bokbranschen ifall upphandlingen också kan omfatta e-böcker.

– Ju fler inspel vi kan få från biblioteken, desto bättre. Vi är angelägna om att få till en upphandling som ger största möjliga nytta, säger Karin Thomasson.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!