Publicerad: 9 februari 2018

Nyhet

Nytt förslag för att öka deltagandet i arbetslivet

Sveriges Kommuner och Landsting föreslår ett nytt arbetsmarknadsprogram och ersättningssystem för att minska långvarigt mottagande av ekonomiskt bistånd.

Leif Klingensjö.

Leif Klingensjö.

Samtidigt som arbetslösheten minskar är en stor grupp personer långvarigt arbetslösa och sjukskrivna. Majoriteten av dessa är även långvarigt beroende av kommunernas ekonomiska bistånd. Drygt 100 000 vuxna hade bistånd i mer än tio månader de senaste åren.

– Vi vill ha en dialog med regeringen om ett nytt arbetsmarknadsprogram med en bättre samordning mellan myndigheter, kommun, landsting och regioner för att långvarigt arbetslösa ska komma in på arbetsmarknaden, säger Leif Klingensjö, sektionschef på avdelningen för utbildning och arbetsmarknad.

Många blir idag långvarigt beroende av kommunernas ekonomiska bistånd. Det riskerar att leda till utanförskap, ohälsa och stora samhällskostnader. De insatser som hittills genomförts för att dessa individer ska närma sig arbetslivet, har inte varit tillräckliga.

SKL:s förslag med samordnade insatser bygger på forskning och beprövad erfarenhet. Förslaget omfattar en kombination av individanpassade insatser som kan utföras av olika aktörer.

– Eftersom arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvar menar vi att det är naturligt att staten har huvudansvaret i ett nytt program och ersättningssystem. Staten bör även möjliggöra att kommunerna kan ta ett större ansvar för utförandet insatserna genom tydliga befogenheter och finansiering, säger Leif Klingensjö.

SKL:s förslag i korthet

  • Målgruppen är individer mellan 25-58 år som står långt från arbetsmarknaden och en längre tid har försörjt sig på ekonomiskt bistånd eller andra ersättningar.
  • Förslaget omfattar en kombination av individanpassade insatser som är inriktade på att komma i arbete, utbildning, hälsa och socialt stöd. Insatserna ska kunna utföras av olika aktörer. Det centrala är att insatserna samordnas mellan aktörerna.
  • Staten föreslås vara huvudansvarig för programmet, vilket ska bedrivas under ett år, med möjlighet till förlängning.
  • Individen får en statlig ersättning, vilken kan kompletteras med andra inkomster från exempelvis barnbidrag och bostadsbidrag som sammantaget täcker deltagarens behov och minimerar behovet av kompletterande ekonomiskt bistånd.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!