Publicerad: 13 november 2015

Pressmeddelande

Nytt avtal om traineejobb på plats

Nu är avtalet mellan SKL och Kommunal klart. Traineejobben ska ge unga arbetslösa en chans till både utbildning och arbete och ge arbetsgivaren möjlighet att säkra framtida kompetensbehov.

SKL och Kommunal ställer sig positiva till regeringens satsning på traineejobben och kommer att verka för en smidig och skyndsam hantering av anställningar för traineejobb på lokal nivå.

Lenita Granlund.

– Satsningen på traineejobb är en viktig del i att få fram fler yrkesutbildade undersköterskor. Under de kommande åren behövs 160 000 nya undersköterskor för att klara kvaliteten i vården och omsorgen, säger Lenita Granlund, avtalssekreterare Kommunal.

– Vi tror att det här avtalet kommer att göra stor nytta, både för de unga arbetslösa och för verksamheterna inom vår sektor. Vi upplever att det finns intresse från medlemmarna att börja använda sig av traineejobben, säger Heléne Fritzon, ordförande i SKLs förhandlingsdelegation.

Heléne Fritzon.

Traineejobben är uppdelad på två områden, välfärdssektorn och bristyrkesområden. Välfärdssektorn tar sikte på offentlig verksamhet, kommun och landsting och förutsättningen för att erbjudas ett sådant jobb är arbetslöshet på heltid under minst sex månader.

För arbete inom bristyrkesområdet gäller tre månader. Vad som är att betrakta som ett bristyrke bygger på den lokala arbetsförmedlingens bedömning.

Avtalet, Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb, har tecknats mellan SKL, arbetsgivarförbundet Pacta och Kommunal.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!