Publicerad: 2 maj 2017

Pressmeddelande

Nytt avtal med Sveriges läkarförbund

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta är överens med Sveriges läkarförbund om ett nytt treårigt avtal.

Heléne Fritzon

Heléne Fritzon

− Avtalet med Sveriges läkarförbund löper, i likhet med
andra avtal SKL slutit i årets avtalsrörelse, till 2020. Den långa avtalsperioden ger kommuner, landsting och regioner ökade möjligheter att arbeta långsiktigt och strategiskt med verksamhetsplanering och lokal
lönebildning, säger Heléne Fritzon, ordförande SKL:s förhandlingsdelegation.

Det nya avtalet innehåller centralt angivna löneökningsnivåer i enlighet med industrins märke för de kommande tre åren. Löneöversynen ger ett utfall på 2,2 procent för 2017, 2,0 procent för 2018 och 2,3 procent för 2019.

− Vi eftersträvar en individuell och differentierad lönesättning som tydligt kopplar samman prestation och lön. Avtalet ger våra medlemmar goda förutsättningar att fortsätta utveckla arbetet med den lokala lönebildningen, säger Sten Nordin, vice ordförande SKL:s förhandlingsdelegation.

SKL/Pacta och Sveriges läkarförbund är också överens om förändringar i medarbetaravtalet Allmänna bestämmelser. Det innebär att Sveriges läkarförbund nu har motsvarande villkor som Kommunal, Vision och Akademikerförbundet SSR med flera

Avtalet innehåller även ett par partsgemensamma arbeten. Parterna ska tillsammans följa upp och se över jour- och beredskapsbestämmelser samt stödja det lokala arbetet med att förebygga ohälsa. Utöver detta har en principöverenskommelse om tidig lokal omställning och ändrade turordningsregler träffats.

Avtalet gäller från 1 april 2017 till 31 mars 2020, utan möjlighet till uppsägning i förtid.

Avtalets totala värde följer industrins märke för treårsperioden 2017-2020. Garanterat utfall är 2,2 procent för 2017, 2,0 procent för 2018 och 2,3 procent för 2019.

Partsgemensamma arbeten:

  • att följa upp lokala jour- och beredskapsavtal med syfte att jämföra med centrala avtalets Specialbestämmelser och hur förändringar i dessa bestämmelser, bland annat ersättningsnivåer, kan påverka verksamhet och läkares arbetsmiljö.
  • att bistå lokala parter i arbetet med att förebygga ohälsa genom att utarbeta råd och stöd och på andra sätt bidra i arbetet. Fokus kommer läggas på ansvariga chefers förutsättningar att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete och hälsofrämjande åtgärder.

Avtalet innehåller en överenskommelse om tidig lokal omställning och ändrade turordningsregler.

SKL:s förhandlingsdelegation är tillika styrelse i Pacta. 

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!