Publicerad: 30 november 2016

Nyhet

Nytt avtal med Brandmännens Riksförbund

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta har undertecknat ett nytt avtal med Brandmännens Riksförbund (BRF) för cirka 10 000 beredskapsbrandmän.

Brandbilar

− Det är glädjande att vi efter långa förhandlingar har kommit överens med BRF om ett nytt avtal. En viktig del i det nya avtalet är att underlätta rekrytering av räddningstjänstpersonal i beredskap. På vissa orter i glesbygden finns annars risken att beredskapsbrandkårer tvingas att lägga ned, säger Heléne Fritzon, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation.

Det nya avtalet ger kommunerna ökade möjligheter att kombinationsanställa medarbetare som redan har en anställning i kommunen, exempelvis inom äldreomsorgen eller sjukvården.

− Avtalet ökar arbetsgivarnas möjligheter att rekrytera, bemanna och planera beredskapskårernas verksamhet. En större flexibilitet i förläggningen möjliggör också för beredskapsbrandmännen att kunna ta beredskap på dagar, kvällar, helger och/eller nätter och inte enbart veckovis. Det blir lättare att i högre utsträckning kunna kombinera tjänsten som beredskapsbrandman med såväl ordinarie arbete som föräldraskap, studier och fritid, säger Heléne Fritzon.

Avtalsperioden är på 31 månader och avtalet gäller från 1 oktober 2016 till 30 april 2019.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!