Publicerad: 13 oktober 2016

Nyhet

Nytt avtal klart för räddningstjänst i beredskap

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Pacta har tillsammans med Kommunal och Vision undertecknat ett nytt avtal för landets beredskapsbrandkårer.

Heléne Fritzon

– Parterna har förhandlat fram ett modernt avtal som kommer att underlätta rekryteringen av beredskapsbrandmän och öka flexibiliteten för både arbetsgivare och arbetstagare, säger Heléne Fritzon, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation.

Att underlätta rekrytering av räddningstjänstpersonal i beredskap är nödvändigt. I en alltmer avfolkad glesbygd finns annars risken att beredskapsbrandkårer tvingas att lägga ned. Utanför de större tätorterna är ofta beredskapskåren den enda blåljusverksamhet som finns.

– Kommunerna får nu ökade möjligheter att kombinationsanställa medarbetare som redan har en anställning i kommunen, exempelvis inom äldreomsorgen eller sjukvården. Arbetsgivarnas möjligheter att rekrytera, bemanna och planera beredskapskårernas verksamhet ökar. Samtidigt kan de breddade rekryteringsmöjligheterna i förlängningen leda till ökad jämställdhet och mångfald inom räddningstjänsten, säger Heléne Fritzon.

Beredskapsbrandmännens ersättning kommer i det nya avtalet att beräknas per timme istället för per vecka. Dessutom höjs ersättningen generellt under sommarmånaderna. Avtalet gör det också lättare att i högre utsträckning kombinera tjänsten som beredskapsbrandman med såväl ordinarie arbete som föräldraskap och fritid.

– Den nya ersättningsstrukturen i avtalet gör det attraktivare att vara beredskapsbrandman. Tillsammans med möjligheten till kombinationsanställningar och en relativt lång avtalsperiod har parterna skapat ännu bättre förutsättningar för räddningstjänst i beredskap, säger Heléne Fritzon.

Avtalsperioden är på 31 månader och avtalet gäller från 1 oktober 2016 till 30 april 2019.

Förhandlingarna med Brandmännens riksförbund har avslutats och parterna har kommit överens om att begära medling.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!