Publicerad: 28 september 2018

Nyhet

Ny studie ser på förändringar för biblioteken

I en ny studie har SKL och Högskolan i Borås tittat på varför kommuner väljer att lägga ner biblioteksfilialer och om kommunerna samtidigt utvecklar annan biblioteksverksamhet.

Katrien Vanhaverbeke, chef för sektionen för lokal och regional utveckling, SKL

Katrien Vanhaverbeke

Studien, som publiceras i samband med Bok- och biblioteksmässan, tittar också på om nedläggningar har inneburit färre utlån och besök på biblioteken.

– Fler och fler kommuner låter sina bibliotek vara meröppna. Det innebär att biblioteken är tillgängliga för dem med bibliotekskort även på kvällar och helger, men utan personal på plats. Antalet aktiviteter på biblioteken ökar också även om antalet fysiska bibliotek har blivit färre, säger Katrien Vanhaverbeke, chef för sektionen för lokal och regional utveckling på SKL

Enligt Bibliotekslagen ska varje kommun ha folkbibliotek. Det är inte reglerat hur många, men lagen är tydlig med att ”folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov”. Det innebär att de flesta kommuner väljer att ha flera olika biblioteksenheter, filialer och/eller biblioteksbussar.

Biblioteken är också den kulturinstitution som finns mest spridd i hela landet, men antalet biblioteksenheter har successivt minskat över tid. Eftersom den officiella biblioteksstatistiken endast tittar på antalet bibliotek vet vi inte tillräckligt mycket om orsakerna till varför kommuner väljer att lägga ner bibliotek och om de i så fall ersätter de fysiska biblioteken med någon annan typ av biblioteksverksamhet.

– Vi vet att många kommuner förändrar och utvecklar sin verksamhet och anpassar efter lokala förutsättningar och behov. Det finns sällan med i debatten kring biblioteksnedläggningar. Vår rapport visar att nedläggningar kan bero på olika saker, men vi har också upptäckt brister i den offentliga statistiken. Det visar på vikten av att göra den här typen av fördjupade undersökningar, säger Katrien Vanhaverbeke.

Fakta om rapporten - ett urval av slutsatser:

  • Det finns ofta ekonomiska incitament för att stänga en filial, men ofta i relation till att verksamheten behöver förändras och utvecklas.
  • Flera av kommunerna som lägger ner en filial ersätter den med annan typ av biblioteksverksamhet, men det kan ibland dröja några år innan verksamheten är på plats
  • Det finns inga direkta samband i denna studie mellan färre besök och utlån och antal bibliotek i de kommuner som lagt ner bibliotek jämfört med andra kommuner.
  • Samverkan med skolan, i form av delade lokaler, kan enligt denna studie, vara en bräcklig grund att stå på för ett folkbibliotek.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!