Publicerad: 23 augusti 2018

Nyhet

Ny rapport tecknar nulägesbild av elevhälsan

Drygt hälften av kommunerna önskar att staten ska bidra till att det utbildas fler inom de yrkesgrupper som behövs i elevhälsan. Det visar en ny kartläggning från SKL.

Per-Arne Andersson.

För att få veta vad förvaltningen i kommunerna har för bild av personalsituationen inom elevhälsan, stödet till skolornas elevhälsoarbete, kvaliteten och aktuella utmaningar gjorde Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 2015 en enkätundersökning till samtliga kommuner. Den undersökningen har i år gjorts om och presenteras i rapporten Nuläge och utmaningar i elevhälsan 2018.

– Många samhällsaktörer har höga förväntningar på skolan och de problem skolan ska kunna tackla. Men för att samhället som helhet ska kunna ge alla barn och ungdomar det stöd de behöver är det nödvändigt att skolan samverkar med andra verksamheter. Där elevhälsans uppdrag tar slut måste det finnas andra funktioner som tar vid, säger Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på SKL.

Svårare att rekrytera

Undersökningen visar att det blivit svårare att rekrytera en del av de kompetenser och yrkesgrupper som det enligt skollagen ska finnas tillgång till. Den visar också att kommuner med ett fåtal eller flera vakanser har ökat. En annan förändring är att fler kommuner har andra yrkesgrupper och kompetenser anställda inom elevhälsan jämfört med 2015.

– Det är tydligt att kommuner och skolor satsar på att forma elevhälsoteamen för att på bästa sätt möta elevernas olika behov. Det går inte att utforma elevhälsan på exakt samma sätt på varje skola och i varje kommun eftersom behoven ser olika ut. Däremot måste vi eftersträva att alla elever ska ha samma tillgång till en god elevhälsa, säger Per-Arne Andersson.

Drygt hälften av kommunerna önskar att staten ska bidra till att det utbildas fler av de yrkesgrupper som behövs inom elevhälsan. Det kan också finnas behov av andra insatser för att öka tillgängligheten till dessa kompetenser.

En majoritet av kommunerna stöttar skolornas elevhälsoarbete genom kompetensutveckling av de olika yrkesgrupperna och styr elevhälsans kompetenser till skolorna utifrån deras behov.

Ohälsan största utmaningen

Det har skett förändringar mellan 2015 och 2018 i vilka utmaningar kommunerna ser som störst i elevhälsoarbetet. Att möta behoven hos nyanlända elever är ett svar som minskat från 95 procent till 84 procent. Ökande psykisk ohälsa hos eleverna är istället det vanligaste svaret och uppges av 96 procent av kommunerna.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!