Publicerad: 20 januari 2017

Pressmeddelande

Ny professionsmiljard till vårdens kompetensförsörjning

Regeringen har slutit en ny överenskommelse med SKL om statligt stöd till bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården genom den så kallade Professionsmiljarden.

Nytt för årets överenskommelse är att 300 miljoner kronor i överenskommelsen öronmärks för att ge möjlighet till specialistutbildning av sjuksköterskor. Överenskommelsen tecknas för åren 2017-2018.

Medlen ska göra det möjligt för medarbetare att kombinera studier med arbete genom utbildningsanställningar och olika former av utbildningsförmåner som t.ex. delvis eller full lön under studierna. Denna form av specialistutbildning ska stimuleras inom områden där de nationella behoven är stora som inom t.ex. psykiatri, vård av äldre eller inom operation.

Lena Micko, ordförande SKL

– Professionsmiljarden gör att vi kan satsa ännu mer på att utveckla svensk sjukvård. Det handlar bland annat om olika digitala lösningar och smartare sätt att använda medarbetarnas kompetens. Satsningen är en viktig del i SKL:s arbete med att långsiktigt trygga välfärdens kompetensförsörjningsbehov, säger Lena Micko, ordförande för SKL.

– Kompetensförsörjningen är nyckeln till att förbättra vården och korta väntetiderna. Och specialistsjuksköterskor är en grupp vi har en reell brist på som är allvarig. Det är därför extra viktigt att vi nu kan bidra till att fler får möjlighet till specialistutbildning, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Överenskommelsen i sin helhet ska förbättra förutsättningarna för hälso- och sjukvårdens medarbetare att öka andelen tid för patientnära arbete och stärka landstingens planering av sina kompetensbehov. Detta ska göras genom att bl.a. främja bättre administrativa stöd, effektivare arbetsfördelning och ändamålsenlig planering.

Överenskommelsen omfattar sammanlagt 976 miljoner kronor för 2017.

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2017-2018 om stöd till bättre resursutnyttjande i hälso-och sjukvården - En professionsmiljard (PDF, htt fönsetr)

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!