Publicerad: 12 mars 2019

Nyhet

Ny podd diskuterar lokal och regional demokrati

Nu finns en podcast om demokrati som SKL har tagit fram. I Demokratiresan får lyssnaren ta del av olika aspekter som utvecklar demokratin i kommuner och regioner.

Lena Langlet

Lena Langlet

Medborgares möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling är en allt viktigare fråga för kommuner och regioner. Nu finns podcasten Demokratiresan, som ett led i det stöd Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ger i det lokala och regionala demokratiarbetet.

– I Sverige tar vi demokratin för given, trots att en rad undersökningar visar att utvecklingen i världen går mot fler auktoritära styren. Vi vill med podden öka kunskapen om demokrati, säger Lena Langlet, samordnare för demokratifrågor på SKL och en av de röster som hörs i poddsamtalen.

Konkreta tips för demokratiutveckling

Podden lyfter demokratifrågor ur olika infallsvinklar i halvtimmeslånga avsnitt. Under våren släpps ett nytt avsnitt varannan tisdag och förhoppningen är att det blir en fortsättning även under hösten.

– Vi hoppas kunna ge inspiration och praktiska tips kring hur relationen till medborgarna kan stärkas och hur man tillsammans kan utveckla demokratin på hemmaplan, säger Lena Langlet.

Medborgardialog till medborgarbudget

Premiäravsnittet fokuserar på grunderna i medborgardialog. I det andra avsnittet, som har släppts idag, diskuteras ämnet medborgarbudget – ett fenomen som har spridits till världens största städer under de senaste 30 åren.

Framtida avsnitt kommer att innehålla allt ifrån internationella spaningar till mänskliga rättigheter, medskapande med brukare och samverkan med civilsamhället.

Podden vänder sig framförallt till förtroendevalda och tjänstepersoner inom kommuner och regioner som arbetar eller har intresse av demokrati- och medborgarfrågor.

Poddavsnitten går att prenumerera på via skl.se eller följa via poddplattformar.

Lena Langlet
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!