Publicerad: 23 december 2016

Pressmeddelande

Ny överenskommelse om satsningar på psykisk hälsa

Regeringen och SKL har beslutat om en ny överenskommelse för att förbättra den psykiska hälsan.

En nyhet i överenskommelsen för 2017 är att regionala resurscentrum för att bland annat öka vårdkvalitén inom området psykisk hälsa ska byggas upp. SKL får ett tillskott på 45 miljoner kronor för resurscentrumen.

Psykisk ohälsa är idag ett omfattande folkhälsoproblem som har ökat de senaste två decennierna. För att motverka utvecklingen och stödja kommuner och landsting i arbetet mot psykisk ohälsa arbetar staten genom överenskommelser med SKL.

– Psykisk ohälsa har blivit en av våra största folkhälsoutmaningar. Överenskommelsen med SKL möjliggör en bättre struktur, fler tidiga insatser och ett brett ansvarstagande i hela samhället. Detta är en viktig del i arbetet med att sluta hälsoklyftorna inom en generation, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Anders Henriksson, 1:e vice ordförande

– Vi är glada över att tillsammans med regeringen få fortsätta det angelägna arbetet med att utveckla och förstärka arbetet kring psykiatri och psykisk hälsa, säger Anders Henriksson, 1:e vice ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting.

En viktig del av 2017 års överenskommelse är den satsning som görs för att förbättra kunskapsspridningen och kunskapsutvecklingen inom området psykisk hälsa och ohälsa, genom inrättandet av resurscenter.

Totalt får SKL 885 miljoner kronor genom överenskommelsen varav den absoluta merparten fördelas som stimulansmedel till kommuner och landsting. Genom 2017 års överenskommelse görs även fördelningen mellan kommuner och landsting jämnare. Kommuner och landsting fördelas 250 miljoner kronor vardera av stimulansmedlen.

Ytterligare 150 miljoner kronor i överenskommelsen går till initiativ för bättre psykisk hälsa hos barn och unga och 130 miljoner kronor avsätts för ungdomsmottagningar runt om i landet.

Överenskommelsen för psykisk hälsa 2017

Handlingar och beslut, styrelsen

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!