Publicerad: 16 december 2016

Pressmeddelande

Ny överenskommelse för kortare väntetider i cancervården

En ny överenskommelse med regeringen och SKL har slutits om att korta väntetiderna och förbättra cancervården.

Överenskommelsen innebär att 407 miljoner kronor ska fördelas till de landsting som inför 10 nya standardiserade vårdförlopp under 2017.

Arbetet med standardiserade vårdförlopp för specifika cancerdiagnoser har varit en central del i regeringens arbete med att förbättra cancervården och förkorta köerna. De standardiserade vårdförloppen har hittills visat på goda resultat i uppföljningar och arbetet fortsätter nu med nya cancerdiagnoser.

– Nu går vi vidare och sprider det framgångsrika arbetet med standardiserade vårdförlopp till tio nya cancerdiagnoser. Målet är att ingen ska behöva vänta en enda dag för länge på cancervård säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Anders Henriksson, 1:e vice ordförande

–-Det nya arbetssättet fungerar och patienterna är nöjda, säger Anders Henriksson, 1 vice ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting. Vi ser fram emot ett fortsatt arbete.

Staten ger genom överenskommelsen också medel till SKL för att stödja införandet av strukturer och rutiner som möjliggör uppföljning av nya cancerläkemedel.

För att ta del av medlen i överenskommelsen ska landstingen under 2017 även preliminärt redogöra för hur arbetet med standardiserade vårdförlopp ska fortsätta efter 2018.

Cancerdiagnoser för vilka standardiserade vårdförlopp ska införas 2017:

  • Analcancer
  • Akut lymfatisk leukemi
  • Kronisk lymfatisk leukemi
  • Livmoderhalscancer (cervix)
  • Livmoderkroppscancer (endometrie)
  • Njurcancer
  • Peniscancer
  • Skelett- och mjukdelssarkom
  • Sköldkörtelcancer
  • Testikelcancer

Överenskommelse mellan staten och SKL om kortare väntetider i cancervården 2017

Fler yttranden från styrelsen

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!