Publicerad: 19 mars 2019

Nyhet

Ny ordförande och styrelse för SKL

I dag har kongressen valt Anders Knape till ny ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Även en ny styrelse har valts för mandatperioden 2019-2023.

Anders Knape

Anders Knape

När Anders Knape idag valdes till ordförande talade han om vilka förutsättningar kommuner och regioner behöver för att välfärden ska utvecklas för alla medborgare.

– Det framgångsrika Sverige byggs lokalt. 8 av 10 välfärdstjänster utförs av SKL:s medlemmar i kommuner och regioner. En av förbundets viktigaste uppgifter är därmed att säkerställa medlemmarnas behov av stabila planeringsförutsättningar. Regering och stat måste upphöra med att vältra över kostnader och detaljstyra kommuner och regioner. Välfärden utvecklas bäst lokalt, nära medborgarna, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

En annan viktig fråga för SKL under den kommande mandatperioden är frågor som stärker jämställdheten på arbetsmarknaden.

– En viktig fråga för SKL är jämställdhet. En jämställd arbetsmarknad är avgörande för ett jämställt samhälle. Vi vet genom satsningen ’Hållbar jämställdhet’ att när kommuner och regioner arbetar jämställt ökar kvaliteten och effektiviteten i välfärdstjänsterna, säger Anders Knape.

Styrelsens ordinarie ledamöter:

Anders Knape (M), Karlstad kommun (ordförande)
Peter Danielsson (M), Helsingborgs stad
Irene Svenonius (M), Region Stockholm
Anna Tenje (M), Växjö kommun
Marith Hesse (M), Partille kommun
Fredrik Ahlstedt (M), Uppsala kommun
Carola Gunnarsson (C), Sala kommun (1:e vice ordförande)
Mari-Louise Wernersson (C), Region Halland
Bengt Germundsson (KD), Markaryds kommun
Helene Odenjung (L), Göteborgs stad
Lena Micko (S), Linköpings kommun (2:e vice ordförande)
Anders Henriksson (S), Region Kalmar
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Malmö stad
Niklas Nordström (S), Luleå kommun
Boel Godner (S), Södertälje kommun
Helen Eliasson (S), Västra Götalandsregionen
Emil Broberg (V), Region Östergötland
Ida Legnemark (V), Borås stad
Karin Thomasson (MP), Region Jämtland Härjedalen
Michael Rosenberg (SD), Helsingborgs stad
Martin Kirchberg (SD), Region Kalmar

Ersättare i styrelsen:

Carl-Johan Sonesson (M), Region Skåne
Anders Josefsson (M), Luleå kommun
Dennis Wedin (M), Stockholms stad
Lars Holmin (M), Västra Götalandsregionen
Michaela Fletcher (M), Österåkers kommun
Mattias Claesson (C), Region Sörmland
Tomas Mörtsell (C), Storumans kommun
Ella Bohlin (KD), Region Stockholm
Anna Starbrink (L), Region Stockholm
Peter Olofsson (S), Region Västerbotten
Anna-Karin Skatt (S), Tidaholms kommun
Jan Valeskog (S), Stockholms stad
Elin Norén (S), Region Dalarna
Andreas Svahn (S), Region Örebro
Erika Ullberg (S), Region Stockholm
Henrik Fritzon (S), Region Skåne
Glenn Nordlund (S), Region Västernorrland
Brittis Benzler (V), Region Gotland
Gabriel Kroon (SD), Region Stockholm
Håkan Lösnitz (SD), Västra Götalandsregionen
Kenneth Backgård (NS), Region Norrbotten

Anna Boman
Sektionschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!