Publicerad: 15 november 2019

Nyhet

Ny innovationsmiljö för att eliminera cancer

SKL har tillsammans med en grupp företag och organisationer beviljats finansiering från Vinnova för att Sverige ska bli ledande på att omvandla cancer till en botbar eller kronisk sjukdom.

SKL har tillsammans med en grupp företag och organisationer beviljats finansiering från Vinnova för att starta en gemensam innovationsmiljö. Med visionen att eliminera cancer som dödsorsak och omvandla cancer till en botbar eller kronisk sjukdom, ska innovationsmiljön bidra till att Sverige blir ledande på förebyggande arbete, upptäckt, diagnostik, behandling och organisation för patientcentrerad uppföljning.

Bakom initiativet och ansökan står SKL, AstraZeneca, Centigo, Elekta, och Handelshögskolan i Stockholm. Hans Hägglund, nationell cancersamordnare vid SKL och ordförande för RCC i samverkan som är initiativtagare till samarbetet är mycket glad över att ”Nollvision cancer” är en de fem visionsdrivna innovationsmiljöer som Vinnova valt att satsa på för att möta viktiga utmaningar inom hälsa.

– ”Nollvision cancer” ska bli en nationell kontaktpunkt för att göra det enklare för vårdprofessionen, akademin, näringslivet och patientföreningar att samverka för att lösa komplexa systemutmaningar. En lång rad aktörer har vittnat om att de saknar plattformar och samverkansytor både för att utbyta kunskap och erfarenheter mellan discipliner och för att kunna testa nya lösningar, säger Hans Hägglund, cancersamordnare på SKL.

Innovationsmiljöns arbete kommer inledningsvis att fokusera på lungcancer, den cancerdiagnos som har högst dödlighet. I Sverige skördar sjukdomen varje år ungefär 3 800 liv. För att lungcancer ska kunna elimineras som dödsorsak krävs utveckling och innovation på flera av de områden som ska belysas inom miljöns arbete; prevention, tidig upptäckt och diagnos, behandling, registerforskning, kliniska prövningar, organisation, etik och ekonomi.

–Vår vision är ambitiös, och inte något som en enskild aktör kan åstadkomma. Det är fantastiskt att vi nu kan utveckla nya former för samverkan för att undersöka möjligheter för att undvika eller tidigare upptäcka, diagnosticera och behandla cancer, säger Suzanne Håkansson, Senior Director Government Affairs Europe and Nordic Baltics vid AstraZeneca.

–Vi hoppas att Sverige kan visa vägen och bli en förebild för många länder och att våra slutsatser i slutändan ska komma patienter till nytta världen över, säger Ebba Hult, senior rådgivare inom hälsa och sjukvård vid Centigo.

Hans Hägglund
cancersamordnare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!