Publicerad: 5 december 2017

Nyhet

Ny e-tjänst förenklar för Sundsvalls företagare

Nu förenklar Sundsvalls kommun för företagare inom restaurang och detaljhandel genom en ny e-tjänst för anmälan av tobaks- och folkölsförsäljning. Tjänsten är ansluten till ”Serverat”.

– Detta går helt i linje med vår IT-strategi där målbilden är enkla, flexibla och tydliga IT-tjänster. Som kommun ska vi göra vardagen enkel och smidigt för våra medborgare. Det ska vara enkelt att starta företag och kommunikationen med kommunen ska vara snabb och effektiv, säger Sundsvalls kommuns tf IT-direktör Linda Gustafsson

Att det ska bli enklare att starta och driva företag i hela Sverige är också tanken med det nationella programmet Serverat. Som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, tillsammans med kommuner, Tillväxtverket och Bolagsverket

– Våra nationella e-tjänster börjar nu sprida sig ordentligt i landet. Att Sundsvall utvecklat denna e-tjänstmodul är ett stort steg framåt. Regionen är IT-intensiv och förståelsen för digitaliseringens kraft är hög och man har dessutom ett redan etablerat samarbete genom projektet eSamverkan. Vi som står bakom Serverat har lärt oss mycket genom att jobba tillsammans med Sundsvall, säger Kenneth Zetterberg, projektledare på SKL.

Genom att skapa nationella digitala tjänster sparas resurser samtidigt som kommunerna får tillgång till myndigheternas bastjänst och kan erbjudan sina innevånare förifyllda e-tjänster.

– Vi har länge upplevt ett sug från företagen efter en enklare hantering i vardagen, särskilt av den här typen av ärenden. Även de som idag inte är vana datoranvändare kommer sannolikt att upptäcka fördelarna, inte minst när fler förenklande e-tjänster blir tillgängliga, säger Urban Edlund, handläggare vid enheten för serveringstillstånd i Sundsvalls kommun.

– Det känns roligt att vi kan underlätta för företagen i Sundsvall, säger Peder Björk (S), kommunstyrelsens ordförande i Sundsvalls kommun.

Ambitionen är nu att fler kommuner i regionen ska hänga med.

Genom digitala lösningar blir det enklare att starta och driva företag, samtidigt som kommunernas arbete effektiviseras. Därför driver SKL tillsammans med kommuner, Tillväxtverket och Bolagsverket programmet Serverat.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset








Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!