Publicerad: 16 oktober 2015

Nyhet

Ny digital tjänst sparar både tid och pengar

Den digitala tjänsten för ekonomisk bistånd, SSBTEK, sparar flera hundra miljoner kronor per år.  Det visar en beräkning som SKL gjort. Hittills har 180 kommuner anslutit sig.

SSBTEK står för ”Sammansatt bastjänst ekonomiskt bistånd” och har funnits i drygt ett år. Den digitala tjänsten ger handläggarna snabbare information om kontrolluppgifter från fem olika myndigheter samt arbetslöshetskassorna. 180 kommuner har redan anslutit sig till tjänsten som på sju sekunder tar fram den information som man tidigare tvingades ringa runt för att få fram. Handläggarna kan istället lägga den tiden på sina klienter och får större möjlighet att planera sitt arbete.

Per Mosseby.

– Det här är ett praktexempel på hur bra det kan bli när det offentliga Sverige samarbetar för att utnyttja digitaliseringens möjligheter på bästa sätt, säger Per Mosseby, chef på avdelningen för digitalisering på SKL.

Bra samarbete

Tjänsten har utvecklats i samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Pensionsmyndigheten, Centrala studiestödsnämnden och Arbetslöshetskassornas samorganisation (SO).
Det är samma myndigheter som biståndsbedömare vanligtvis behöver kontakta, och det är också de som är anslutna till tjänsten idag.

– Vi hoppas givetvis att alla kommuner ska ansluta sig, men framför allt vill vi utveckla tjänsten så att den omfattar fler funktioner på sikt, säger Per Mosseby. Informationsutbyte mellan myndigheter är ett område där digitaliseringen snabbt kan göra en stor skillnad!

Illustration digitalisering.

Stora besparingar

Besparingarna i tid och pengar är svåra att beräkna, men SKL har ändå gjort en uppskattning. Redan nu ställs ca 275 000 frågor per månad. Om man förutsätter att handläggarnas tid i telefon till de olika myndigheterna sammanlagt tar 30 minuter och det görs tre miljoner förfrågningar per år, motsvarar det 1,5 miljoner timmar eller motsvarande 450 miljoner kronor i arbetstid. Kostnaden minskar från 150 kronor till 58 öre per förfrågan (se fakta).

– Det motsvarar 760 heltidstjänster, som istället kan läggas på annat. Och vi ser att snabbare och enklare handläggning uppskattas av både klienter och socialsekreterare, säger Per Mosseby.

  • Manuell handläggning: 3 milj förfrågningar x 30 minuter = 1 500 000 tim x 300kr/tim = kostnad för arbetstid 450 milj kr
  • Med SSBTEK: 3 milj förfrågningar x 7 sek = 5830 tim x 300kr/tim = kostnad 1 749 000 kr
    = Nettoeffekt: 448 milj kr
  • Kostnad i arbetstid per förfrågan manuellt: 150 kr
  • Kostnad i arbetstid per förfrågan: 58 öre

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!