Publicerad: 18 juni 2018

Nyhet

Nyckeltal ska stödja sektorns arbete med Agenda 2030

SKL har överenskommit med regeringen att nyckeltal ska tas fram så att kommuner, landsting och regioner ges bättre förutsättningar att arbeta med Agenda 2030.

Foto

Lena Micko

Nu ska kommuner, landsting och regioner få bättre förutsättningar att arbeta med Agenda 2030. I samband med att regeringen beslutade om handlingsplanen för genomförandet av Agenda 2030 blev det också klart att Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) ska ta fram nyckeltal till kommuner, landsting och regioner, ett arbete som efterfrågats. Nyckeltalen är ett viktigt steg för att Agenda 2030 ska förverkligas i hela Sverige.

- Förutom utbildnings- och kommunikationsinsatser är det viktigt för kommuner, landsting och regioner att lätt kunna jämföra och se att de är på rätt väg i sitt arbete med Agenda 2030. Jämförbara nyckeltal är ett bra verktyg för våra medlemmar i genomförandet av Agenda 2030, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

SKL stöttar det sammanhållna arbetet med hållbarhet i kommuner, landsting och regioner och är en viktig samarbetspartner för regeringen. Staten och SKL arbetar bland annat genom RKA med att stödja kommuner, landsting och regioners arbete med uppföljning, jämförelser och analyser.

Agenda 2030 ska förvekligas i hela Sverige. Delaktighet och engagemang på den lokala och regionala nivån är centralt. Kommuner, landsting och regioner har kunskap och lång erfarenhet av att arbeta med miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Kommunerna har dock kommit olika långt i genomförandet av Agenda 2030. Några är i en uppstartsfas medan andra har integrerat agendan och dess mål i till exempel övergripande planer och budget.

I handlingsplanen för åren 2018–2020 som beslutades av regeringen i juni ingår åtgärder som ska stödja det regionala och lokala genomförandet. En av dessa är att ta fram nyckeltal för Agenda 2030 som kan vara till stöd för arbetet i kommuner, landsting och regioner. RKA kommer att leda arbetet i samråd med SCB, Agenda 2030-delegationen och enstaka kommuner och landsting.

- Det här är något som kommuner och landsting har efterfrågat och som vi tror kommer vara ett stort stöd i deras arbete. Det ger möjlighet till uppföljning och jämförelser i den egna verksamheten och med andra kommuner och landsting. Det är väsentligt att samtliga kommuner och landsting involveras och ges förutsättningar till att ställa om till ett hållbart samhälle och det kan vara ett stöd inte minst för de kommuner och landsting som inte kommit så långt i arbetet. Vi är glada att kunna göra detta tillsammans med SKL, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

RKA tillhandahåller redan idag ett stort antal nyckeltal i den öppna databasen Kolada. Kommuner, landsting och regioner kommer nu också få tillgång till nyckeltal för Agenda 2030. Utgångspunkten är de 17 målen och 169 delmålen i agendan.

- Vi ser fram emot att påbörja arbetet med nyckeltalen för Agenda 2030. Jämförelser och analys är en förutsättning för att utveckla verksamhet och med hjälp av nyckeltal och visualiseringar i Kolada kommer vi att underlätta för kommuner och landsting att genomföra Agenda 2030, säger Maria Price, kanslichef på RKA.

Arbetet påbörjas efter sommaren och kommer att vara klart i mars 2019.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!