Publicerad: 25 mars 2019

Nyhet

Nyckeltal ska stödja genomförande av Agenda 2030

I dag lanseras nyckeltal som låter kommuner och regioner följa upp sitt arbete med FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030. Till exempel om att bekämpa klimatförändringar och fattigdom.

Vesna Jovic

Vesna Jovic

Nyckeltalen ges ut av Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA), som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har bildat i samarbete med staten.

Enklare att utvärdera och jämföra

– Kommuner och regioner har ett stort engagemang för Agenda 2030. Många har efterfrågat metoder för att följa upp vad arbetet mot hållbarhetsmålen ger för resultat. De nya nyckeltalen kan användas för att följa förbättringar och kommuner och regioner kan jämföra sina resultat för att lära av varandra, säger Vesna Jovic, vd på SKL.

– Vi tror och hoppas att nyckeltalen kommer till god användning i kommuner och regioner. I samband med lanseringen publicerar vi en vägledning med information om nyckeltalen och hur de kan användas. I april och maj erbjuder vi också kommuner och regioner utbildningar, säger Maria Price, kanslichef på RKA.

Nyckeltalen har samlats i databas

Nyckeltalen finns samlade i RKA:s öppna och kostnadsfria databas Kolada, där de placeras inom respektive hållbarhetsmål. Kommuner och regioner som vill följa upp sitt arbete mot målet om bekämpade klimatförändringar kan bland annat göra det genom nyckeltalet om mängden utsläpp av växthusgaser per invånare i kommunen eller regionen, eller nyckeltalet om andelen miljöbilar i det geografiska området. Arbete mot målet om avskaffad fattigdom kan bland annat följas upp genom nyckeltalet om andelen hushåll som är ekonomiskt utsatta.

Nyckeltalen för Agenda 2030 nås genom att, i jämföraren på kolada.se, välja den kommun eller region som man vill analysera.

Vad gäller mål 17 med namnet Genomförande och globalt partnerskap, har det ännu inte identifierats nyckeltal som kan underlätta uppföljning på lokal och regional nivå, eftersom det saknas relevant data. Nya nyckeltal kan dock tillkomma framöver.

Kerstin Blom Bokliden
Miljöexpert, SKL

Maria Price
Kanslichef, RKA

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!