Publicerad: 2 december 2016

Nyhet

Nya verktyg för friskare arbetsplatser

Sveriges Kommuner och Landsting lanserar den 2 december flera konkreta verktyg i arbetet med att skapa friskare arbetsplatser.

Arbetsliv

Verktygen är en ny skrift och tre nya filmer som ska kunna användas i arbetet med att minska riskerna för sjukfrånvaro samt förkorta sjukskrivning och underlätta återgång i arbete. Verktygen är också ett led i SKL:s arbete för de åtgärder som finns i avsiktsförklaringen från augusti 2016, där parterna på arbetsmarknaden undertecknade ett dokument med åtgärder för friskare arbetsplatser i kommuner och landsting.

Skriften ”Arbetslivsinriktad rehabilitering” tar sitt avstamp i arbetsmiljöansvaret som helhet, men fokus ligger på att stötta arbetsgivaren i det förebyggande arbetsmiljöarbetet samt med arbetsanpassning och rehabilitering. Skriften ger bland annat handfasta råd kring hur en rehabilitering kan se ut samt en god inblick i gällande lagstiftning och annan reglering.

Filmerna ”Vägen till väggen” är ett paket med tre nya filmer om stress och psykisk ohälsa i arbetslivet. Filmerna vänder sig till chefer, medarbetare och fackligt förtroendevalda. Filmerna är en del i SKL:s projekt Uppdrag Psykisk Hälsa.

Verktygen presenteras i samband med SKL:s nationella konferens ”Arbetsmiljö, sjukfrånvaro och rehabilitering – hur hänger det ihop och vad kan arbetsgivaren göra?”.

Verktyg

Skriften Arbetslivsinriktad rehabilitering

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbldning

Filmerna Vägen till väggen

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!