Publicerad: 13 juni 2017

Nyhet

Nya vårdmiljarder stärker befintliga satsningar

Regeringen satsar två nya miljarder riktade till vårdpersonal. Pengarna kommer att stärka redan befintliga insatser på arbetsmiljö och kompetensutveckling inom vården.

Anders Henriksson

Anders Henriksson

Regeringen tillsätter två miljarder kronor i en satsning riktad mot personal inom hälso- och sjukvården.

− Två extra vårdmiljarder är ett välkommet tillskott. Pengarna stärker de befintliga insatser på vårdpersonalens arbetsmiljö och kompetensutveckling som landstingen redan idag genomför, säger Anders Henriksson, 1:e vice ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting, (SKL).

Enligt regeringen kan landstingen använda medlen för att se över arbetsvillkor, erbjuda kompetensutveckling, öka bemanningen och utveckla arbetssätt i syfte att vårdpersonal ska arbeta kvar inom hälso- och sjukvården.

− Arbetsmiljöarbetet ska alltid ha hög prioritet. Från SKL:s sida ser vi en stor styrka i att det bedrivs tillsammans med övriga parter på arbetsmarknaden. Samverkan är avgörande för att långsiktigt erbjuda en god arbetsmiljö och hållbart låg sjukfrånvaro, säger Anders Henriksson.

Det behövs fler som jobbar i vården. Men det är idag svårt att klara efterfrågan på viss kompetens, exempelvis undersköterskor, sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.

− Det behövs fler utbildningsplatser i gymnasieskola, högskola och yrkeshögskola. Här har regeringen ett ansvar för att det finns tillräckligt med utbildningsplatser när det gäller sjukvårdsyrken, säger Anders Henriksson.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!