Publicerad: 12 januari 2018

Nyhet

Nya regler för skolpeng underlättar nybyggnation

Regeringen har fattat beslut om ett förtydligande kring reglerna för skolpeng och lokalkostnader. SKL är positiv till beslutet som ska underlätta för byggnation av nya skolor i kommunerna.

Per-Arne Andersson, avdelningschef SKL

Per-Arne Andersson

De närmaste åren behöver kommunerna bygga drygt 300 nya grundskolor och 600 nya förskolor.

– Eftersom kommunerna måste ersätta friskolorna med vad de kommunala skolorna får skulle de höga kostnaderna för nybyggen slå hårt mot kommunernas ekonomi. Regeringens förslag gör det möjligt att bygga nya skolor utan att ersätta fristående skolor för kostnader som de inte har, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef för utbildning och arbetsmarknad på SKL.

Ändringen i skol- respektive gymnasieförordningen träder i kraft den 1 mars 2018.

När kommunerna fastställer bidrag till fristående skolor ska bidrag för lokaler som huvudregel
beräknas utifrån kommunens genomsnittliga kostnad per elev. Om det finns särskilda skäl, ska ersättningen för lokalkostnader motsvara en fristående skolas faktiska kostnad förutsatt att kostnaden är skälig. Exempel på särskilda skäl har fram tills nu i huvudsak rört små kommuner med få enheter eller kommuner med stora skillnader mellan landsbygds- och tätortsskolor. Ett tredje undantag har gett kommunerna möjlighet att ersätta en nyetablerad fristående verksamhet med mer än den genomsnittliga lokalkostnaden.

Nu öppnas motsvarande möjlighet så att kommuner med höga lokalkostnader, till följd av
nybyggnationer eller renoveringar, inte ska behöva betala de fristående skolhuvudmännen samma ersättning. Istället ska ersättningen motsvara de fristående skolornas lägre faktiska kostnader.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!