Publicerad: 21 januari 2019

Nyhet

Nya patientavgifter 2019

En region har höjt avgiften för läkarbesök i primärvården. Vid årsskiftet höjdes också högkostnadsskyddet för öppen vård.

Region Halland höjde avgiften med 50 kr till 200 kr för läkarbesök i primärvården.
Övriga regioner har inför 2019 inte förändrat avgifterna för läkarbesök i primärvården och för besök hos specialistläkare i den öppna vården.

Vid årsskiftet höjdes högkostnadsskyddet för öppen vård med 50 kr till 1 150 kr. Högkostnadsskyddet gäller i alla regioner och innebär att en patient under ett år som mest betalar 1 150 kr för öppen vård.

I de flesta regioner betalar patienten högst 1 150 kr förutom i Region Blekinge, Västra Götalandsregionen och Region Jämtland Härjedalen där patienten betalar högst 1 100 kr.

Patientavgifter 2019

Region

Primärvård - husläkare

Specialistläkare

Stockholm

200

350

Uppsala

150

330

Sörmland

0

400

Östergötland

200

200

Jönköping

250

250

Kronoberg

150

300

Kalmar

200

200

Blekinge

150

300

Skåne

200

300

Halland

200

300

Västra Götaland

100/300*

300

Värmland

200

200

Örebro

150

280

Västmanland

140

280

Dalarna

200

350

Gävleborg

200

200

Västernorrland

200

200

Jämtland Härjedalen

300

300

Västerbotten200

200

Norrbotten

200

200

Gotland

200

300


*Vald vårdcentral/annan vårdcentral

Hasse Knutsson
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!