Publicerad: 23 januari 2018

Nyhet

Nya patientavgifter 2018

Ett landsting har sänkt avgiften för läkarbesök i primärvården och i den öppna specialiserade vården. Ett annat landsting har höjt avgiften inom dessa områden.

Region Västmanland sänkte avgiften med 10 kr till 140 kr för läkarbesök i pri­märvården. Region Västmanland sänkte också avgiften med 40 kr till 280 kr för besök i den öppna specialiserade vården.

Region Örebro län höjde avgiften med 30 kr till 150 kr för läkarbesök i primär­vården. Samtidigt höjdes avgiften med 30 kr till 280 kr för besök i den öppna specialiserade vården. Region Örebro höjde också avgiften med 20 kr till 100 kr per dag i den slutna vården.

Övriga har inför 2018 inte förändrat avgifterna inom dessa områden.

Screening för livmoderhalscancer är avgiftsfri från 2018 i alla landsting och regioner.

Patientavgifter 2018

Landsting/
region

Primärvård – husläkare

Specialistläkare

Stockholm

200

350

Uppsala

150

330

Sörmland

0

400

Östergötland

200

200

Jönköping

250

250

Kronoberg

150

300

Kalmar

200

200

Blekinge

150

300

Skåne

200

300

Halland

150

300

Västra Götaland

100/300*

300

Värmland

200

200

Örebro

150

280

Västmanland

140

280

Dalarna

200

350

Gävleborg

200

200

Västernorrland

200

200

Jämtland Härjedalen

300

300

Västerbotten

200

200

Norrbotten

200

200

Gotland

200

300

* Vald vårdcentral/annan vårdcentral

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!