Publicerad: 18 januari 2017

Nyhet

Nya patientavgifter 2017

Ett landsting har infört avgiftsfria besök hos läkare i primärvården. Två landsting har infört enhetlig avgift för läkarbesök i primärvården och i den öppna specialiserade vården.

Landstinget Sörmland införde den 1 januari 2017 avgiftsfria besök hos läkare i primärvården. Samtidigt höjdes avgiften med 100 kr till 400 kr för besök i den öppna specialiserade vården. Landstinget Sörmland höjde också avgiften med 20 kr till 100 kr per dag i den slutna vården.

Region Östergötland och Landstinget Västernorrland införde en enhetlig avgift på 200 kr för läkarbesök i primärvården och för besök i den öppna specialiserade vården.

Landstinget i Uppsala län sänkte avgiften med 20 kr till 150 kr för läkarbesök i primärvården.

Övriga landsting har inför 2017 inte förändrat avgifterna inom dessa områden.

Öppenvård i alla landsting är avgiftsfri från den 1 januari 2017 för personer som är 85 år eller äldre, i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen.

Patientavgifter 2017

Landsting/region

Primärvård – husläkare

Specialistläkare

Stockholm

200

350

Uppsala

150

330

Sörmland

0

400

Östergötland

200

200

Jönköping

250

250

Kronoberg

150

300

Kalmar

200

200

Blekinge

150

300

Skåne

200

300

Halland

150

300

Västra Götaland

100/300*)

300

Värmland

200

200

Örebro

120

250

Västmanland

150

320

Dalarna

200

350

Gävleborg

200

200

Västernorrland

200

200

Jämtland Härjedalen

300

300

Västerbotten

200

200

Norrbotten

200

200

Gotland

200

300

*) Vald vårdcentral/annan vårdcentral

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!