Publicerad: 21 november 2016

Nyhet

Nya lokaler för SKL

SKL har idag förvärvat Snäckan 8, en fastighet på Tegelbacken i Stockholm. Planen är att SKL år 2020 flyttar sin verksamhet dit efter att ett nytt hus har byggts på platsen. Nuvarande SKL-lokaler står inför en omfattande renovering och ska därefter hyras ut.

Lena Micko, ordförande SKL

­- Vi behöver mer ändamålsenliga lokaler för vår verksamhet, säger SKL:s ordförande Lena Micko. Bland annat behöver vi kunna samla alla medarbetare under ett tak och ha möjlighet att ta emot medlemmar och externa besökare på ett bättre sätt. Dessutom får vi förutsättningar att samla SKL-bolagen i en fastighet

Fastigheten Snäckan 8 har förvärvats av SKL:s dotterbolag Slussgården på uppdrag av SKL:s styrelse. SKL:s nuvarande hus, Överkikaren på Hornsgatan, är i behov av en omfattande renovering och modernisering. Samtidigt har SKL:s verksamhet utvecklats och därmed lokalbehoven ändrats sedan Överkikaren färdigställdes 1989. Bland annat behövs betydligt fler möteslokaler, en stor hörsal och samlokalisering med dotterbolagen.

För att på bästa sätt tillgodose dessa behov planerar därför SKL att flytta sin verksamhet till det nya huset Snäckan 8.

Skanska äger den uttjänta fastighet som står på Snäckan 8 idag. Den fastigheten kommer rivas och Skanska ska bygga en ny fastighet på platsen. Den nya fastigheten ska stå klar år 2020, då tas den över av Slussgården.

Överkikaren kommer att moderniseras när SKL har lämnat huset och därefter hyras ut.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!