Publicerad: 12 januari 2018

Nyhet

Nya lagar som påverkar kommunsektorn

Vid årsskiftet har det skett en del ändringar i lagar och förordningar som påverkar kommuner, landsting och regioners verksamheter. En ny kommunallag har också trätt i kraft.

I anslutning till årsskiftet 2017/2018 har ändringar skett i ett antal lagar och förordningar. Av stor betydelse för kommuner, landsting och regioner är den nya kommunallagen som trätt i kraft den 1 januari 2018. Några nyheter förutom mycket annat är att den kommunala anslagstavlan ska vara webbaserad och att kommuner och landsting kan besluta att ge kommunal- och landstingsråd möjlighet att vara exempelvis föräldralediga.

Andra författningsändringar som rör eller kan vara av intresse för kommuner, landsting och regioner handlar om:

 • Sekretesskyddet har förstärkts för offentliganställdas privata kontaktuppgifter och fotografier på intranät så att det gäller alla offentliganställda.
 • En ny lag om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården.
 • En ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
 • Regler om åtgärder mot spelmissbruk i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.
 • Höjd riksnorm för beräkning av försörjningsstöd.
 • Nya tröskelvärden och direktupphandlingsgränser.
 • Rättslig rådgivning om statsstöd till kommuner och landsting.
 • Tydligare riktlinjer för politisk information i skolundervisning.
 • Fler kommuner och landsting blir förvaltningsområden för minoritetsspråk.
 • Skolstart vid sex års ålder från och med höstterminen 2018.
 • Vissa ändringar i miljöbalken och en ny miljöbedömningsförordning
 • Vissa författningsändringar som rör etablering och utbildning av nyanlända.

För en mera utförlig information om författningsändringar som skett runt årsskiftet hänvisas till regeringskansliets sammanställning.
Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2017/2018

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!