Publicerad: 18 december 2015

Pressmeddelande

Nya insatser på området psykisk hälsa

Regeringen och SKL har fattat beslut om en överenskommelse på området psykisk hälsa. Målet är att skapa en bättre och mer sammanhållen struktur för att möta den psykiska ohälsan i samhället.

En kvinna ligger med huvudet på bordet framför datorn.

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2016 (PDF, nytt fönster)

I dag presenterades en överenskommelse mellan Regeringen och SKL om Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa. Syftet med överenskommelsen är att stimulera utvecklingsarbete och skapa bättre förutsättningar för lokala och regionala analyser av de utmaningar som respektive län står inför. Syftet är också att identifiera behov och utvecklingsmål lokalt och regionalt samt att förbättra ungas psykiska hälsa.

– Överenskommelsen och de viktiga satsningar som vi nu genomför kommer göra att vi kan möta den psykiska ohälsan som folkhälsoutmaning genom en bättre struktur och ett brett ansvarstagande i hela samhället. Detta är en viktig del i arbetet med att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation, säger Gabriel Wikström, Folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister.

Lena Micko.

– Den här överenskommelsen handlar både om ge förebyggande insatser och om att erbjuda medicinsk vård och sociala insatser efter behov, utifrån bästa tillgängliga kunskap. Det är också en långsiktig plan som ger förutsättningar för att hållbart förbättra livet för människor med psykisk ohälsa, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.


Om överenskommelsen:

  • I överenskommelsen pekar regeringen ut fem tydliga spår när det gäller de övergripande strategiska utmaningarna på området, som ska gälla de närmaste fem åren för att sedan revideras. Utmaningarna berör såväl insatser som särskilda grupper och organisering av samhällets insatser.
  • För att samordna arbetet tillsätts också en nationell samordnare som kan vara sammanhållande kraft för en statlig kraftsamling, i nära samverkan med Sveriges Kommuner och Landstings samordningsfunktion.
  • Överenskommelsen omfattar 845 miljoner kronor per år. Detta är en förstärkning med 150 mnkr.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!